Komentovaná prehliadka výstavy Motívy neviditeľnosti, ktorú povedie kurátorka Zuzana L. Majlingová sa uskutoční v stredu 2. marca o 17-tej hodine v Praetóriu na Nám. Š. Moysesa 25. 

ssgVýstava Motívy neviditeľnosti sa zaoberá umením vo verejnom priestore z obdobia rokov 1945 – 2015 na území mesta Banská Bystrica. Počas prehliadky sa môžete stretnúť aj s autormi, ktorí sa podieľali na príprave projektu – fotografom Jánom Viazaničkom, filmovým dokumentaristom Jakubom Julénym a dizajnérom Palom Snohom, ktorý navrhol architektonické riešenie výstavy a vizuál sprievodných tlačových materiálov. Pre návštevníkov bude na preštudovanie sprístupnená aj prednáška Sabíny Jankovičovej – Sochárstvo a dizajn na Slovensku v 70. a 80. rokoch 20. st., ktorá prostredníctvom viac ako 235 fotograficky dokumentovaných diel prináša prehľad o pluralitnom charaktere foriem výtvarného umenia vo verejnom priestore v sledovanom období.

Dokumentačná výstava Motívy neviditeľnosti predstavuje výtvarné diela, ktoré vznikli pre verejný priestor alebo ako súčasť architektúry na území Banskej Bystrice v období 1945 – 1989 a 1989 – 2015. Formou fotografickej dokumentácie a katalogizačného súpisu zoznamuje širokú verejnosť s jednotlivými výtvarnými dielami a ich lokáciou na mape mesta.

Prezentácia má interaktívny charakter, ktorý je založený na myšlienke „otvorenej inštalácie“ umožňujúcej participáciu návštevníkov. K výstave bola pripravená aj webová stránka projektu a tlačená mapa výtvarných diel, ktorá je voľne dostupná pre návštevníkov galérie. Súčasťou výstavy sú aj rôzne archívne materiály a video projekcie, ktoré poskytujú bližšie informácie o skúmanej problematike.