V priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici je od  štvrtka 24. októbra sprístupnená výstava predstavujúca tri podoby Milana Rastislava Štefánika.

Tento rok je na Slovensku vyhlásený za rok Milana Rastislava Štefánika, od ktorého tragickej smrti uplynulo už 100 rokov. K podujatiam, ktoré sa uskutočnili pri tejto príležitosti, sa Slovenská pošta – Poštové múzeum pripája výstavou Tri podoby M. R.  Štefánika. Výstava v štyroch ucelených blokoch približuje Štefánika ako astronóma, vojaka 1. svetovej vojny a politika diplomaticky pôsobiaceho v prospech vzniku Československej republiky.

Jednotlivé Štefánikove činnosti sú predstavené prostredníctvom autentických výrokov, pochádzajúcich priamo od neho alebo od jeho spolupracovníkov, priateľov, a z rôznych dobových dokumentov. Všetko je doplnené známymi aj menej publikovanými fotografiami.

Jadro výstavy tvoria najmä slovenské a československé poštové známky, výtvarné návrhy poštových známok a iné poštové produkty zobrazujúce osobnosť Štefánika, jeho aktivity a dobu, v ktorej žil – astronómiu, cestovanie, prvú svetovú vojnu, letectvo, formovanie a pôsobenie československých vojsk v zahraničí, diplomatické aktivity smerujúce ku vzniku Československej republiky. Návštevníci výstavy uvidia tlačové listy poštových známok a známky z obdobia medzivojnovej Československej republiky, ako aj z obdobia po druhej svetovej vojne a zo súčasnosti. Výstava je doplnená aj niekoľkými trojrozmernými predmetmi a publikáciami.

Predstavením známkovej tvorby venujúcej sa osobe M. R. Štefánika a činnostiam, ktoré počas svojho života vykonával, je výstava Tri podoby M. R. Štefánika v kontexte iných výstav a podujatí približujúcich jeho osobnosť jedinečná a neopakovateľná. K výstave je pripravená aj príležitostná poštová pečiatka, ktorá bude k dispozícii v deň otvorenia výstavy, vo štvrtok 24. októbra, od 10:00 do 14:00 h priamo v priestoroch Poštového múzea (Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica)  a následne sedem dní na Pošte Banská Bystrica 1.

Výstava Tri podoby M. R.  Štefánika potrvá do 12. februára 2020. Navštíviť ju môžete v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:30 h.