Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a univerzitný hokejový tím organizovali pod záštitou rektora Vladimíra Hiadlovského v spolupráci s mestom Banská Bystrica v pondelok 13. marca podujatie Zo školy na zimák – Univerzitný deň pracovných príležitostí.

V pondelok sa priestory zimného štadióna zmenili na veľtrh kariéry, kde približne 500 návštevníkov mohlo nájsť prácu, stáž, brigádu či získať obraz o pracovných pozíciách ponúkaných vystavovateľmi. Na veľtrhu práce sa predstavilo 24 spoločností. Vystavujúce nadnárodné spoločnosti ponúkali prevažne pracovné pozície vo svojich regionálnych pobočkách. Medzi vystavovateľmi bola aj spoločnosť Softip, ktorá využila možnosť prezentovať sa na netradičnom podujatí. „Pre nás ako IT firmu sú dôležitou konkurenčnou výhodou najmä kvalitní a talentovaní zamestnanci. Preto sme sa s potešením zúčastnili podujatia, na ktorom sme mohli spoznať práve takýchto ľudí, bližšie im priblížiť, čomu sa venujeme, aké pracovné pozície aktuálne obsadzujeme a na čo sa majú zamerať, ak by s nami chceli v budúcnosti spolupracovať. Organizátorom sa podarilo spojiť príjemné s užitočným – alebo inak povedané, dobrú zábavu s pracovnými príležitosťami pre mladých v tomto regióne,“ povedala Barbara Bačíková, HR špecialista spoločnosti Softip.

Svoj stánok v priestoroch štadióna mal aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica. Ponúkal možnosť podpory zo strany úradu študentom, absolventom a uchádzačom o zamestnanie, ktoré sa týkali nielen nástrojov aktívnej politiky trhu práce, ale aj informovania o aktuálnych voľných pracovných miestach. „Samozrejmosťou bolo poskytnutie odborno-poradenských služieb a  cenných rád pre študentov UMB, ktorí sa onedlho stanú absolventmi,ako postupovať pri písaní životopisu, motivačného listu a ako sa prezentovať pri výberových pohovoroch u potencionálnych zamestnávateľov,“ uviedla Lýdia Vajcíková, riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica.

„Úroveň  zorganizovanej akcie hodnotíme veľmi kladne a prajeme Univerzite Mateja Bela, ale aj Mestu Banská Bystrica, aby sa táto prospešná udalosť stala tradíciou. Univerzite Mateja Bela želáme, aby aj naďalej produkovala úspešných absolventov, ktorí sa čo najskôr uplatnia na trhu práce,“ poznamenal Pavel Červienka, riaditeľ ÚPSVaR Banská Bystrica. Mesto Banská Bystrica podporilo samotné podujatie aj aktívnou účasťou medzi vystavovateľmi. V stánku sa zastavili nielen študenti, ale aj verejnosť. „Úspešná bola prezentácia Banskej Bystrice a pracovných príležitostí, ktoré ponúka banskobystrický Mestský úrad. Študenti boli prekvapení, koľko ľudí zamestnáva a aké pracovné pozície ponúka,“dodala vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov Zuzana Haasová.

Univerzita Mateja Bela aktívne prispieva k podpore uplatnenia sa svojich študentov a absolventov počas celého roka prostredníctvom Kariérneho centra UMB, ktoré okrem iných činností organizuje aj Univerzitný deň kariéry na Ekonomickej fakulte UMB. Cieľom Kariérneho centra UMB je podporiť študentov v hľadaní, príprave a sprostredkovaní kariéry. „Teší nás, že prostredníctvom veľtrhov práce dokážeme zvýšiť šance študentov na trhu práce. Na podujatí participovali aj študenti Pedagogickej fakulty UMB (odbor andragogika, sociálna práca). Na základe spätnej väzby od spoločností hodnotíme pilotný ročník Univerzitného dňa pracovných príležitostí produktívne a čakáme na ďalší,“ vyjadrila sa Jana Ševcová za kariérne centrum UMB.

Jedinečnosť a atraktívnosť podujatia garantoval ligový zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy medzi UMB Hockey Team a UK Praha. O jeho priebehu sme už informovali v samostatnom príspevku.

Úspech podujatia spečatilo víťazstvo domáceho univerzitného tímu. Organizátori podujatia ďakujú všetkým vystavovateľom a partnerom za podporu pilotného projektu, ktorý v sebe skĺbil šport a kariéru. Pevne dúfajú, že budúci rok bude účasť vystavovateľov, regionálnych firiem a aj návštevníkov vyššia a toto podujatie sa stane tradíciou v meste pod Urpínom.