V Banskej Bystrici dnes pôsobí až šestica gymnázií – Evanjelické gymnázium, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Gymnázium Mikuláša Kováča, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa a Športové gymnázium.

Žiaci základných škôl, ktorí sa rozhodujú kam ďalej, budú môcť tieto školy spoznať bližšie už v pondelok 27. feburára v priestoroch Europa SC kde Mestský mládežnícky parlament už po druhýkrát organizuje Burzu banskobystrických gymnázií.

Od 9.00 do 18.00 h sa budete môcť informovať o možnostiach štúdia, porozprávať sa priamo so študentmi týchto škôl či informovať sa o prihláškach.