V Banskej Bystrici sa do ohláseného štrajku učiteľov zapoja všetky základné školy, takmer všetky stredné školy, mestské Centrum voľného času i niektoré materské školy. Zatiaľ sa hovorí o jednodňovom štrajku, odborári však avizujú jeho možné dlhšie trvanie.

Materská škola Družby, MŠ Strážovská, MŠ Cesta k nemocnici, MŠ Radvanská 28, MŠ Jilemnického a MŠ Hronská zostanú počas štrajku otvorené. V niektorých síce učitelia štrajkovať budú, ale prevádzku dokázali zabezpečiť neštrajkujúci pedagógovia. Rodičia detí z ostatných materských škôl majú problém. Môžu síce dohodnúť s riaditeľkou štrajkujúcej a neštrajkujúcej škôlky dočasný presun svojich detí na základe žiadosti a prehlásenia o bezinfekčnosti, mesto však upozorňuje, že toto bude možné len v nevyhnutných prípadoch. Otvorené škôlky totiž majú obmedzené kapacity a tiež budú personálne oslabené. Napriek výzve ministerstva, aby samosprávy hľadali vhodné riešenia, ako pomôcť rodičom, Banská Bystrica má len obmedzené možnosti. Problémom je najmä to, že do štrajku sa zapája aj Centrum voľného času. Práve tieto inštitúcie vo viacerých mestách pripravujú pre deti počas štrajku záujmový program, a pomôžu tak pracujúcim rodičom.

V pondelok svoje brány neotvorí žiadna banskobystrická základná škola. Spomedzi stredných škôl sa konkrétne v Banskej Bystrici v pondelok nebudú učiť žiaci žiadnej zo škôl. Jedine Spojená škola na Školskej 7 pripraví pre svojich študentov náhradný program. Učiť by sa mali študenti Strednej odbornej školy v Slovenskej Ľupči.

Ako dlho štrajk učiteľov za zvýšenie platov potrvá, v tejto chvíli nie je známe. Prioritne sa hovorí len o pondelku 26. novembra, na ktorý sú platné aj uvedené ohlásené štrajky škôl. Počíta sa ale s tým, že štrajk by sa mohol natiahnuť až na tri dni. Vo viacerých školách sú ale odhodlaní len na jednodňový štrajk.