V pondelok 13. novembra o 18.00 h. sa v priestoroch radnice uskutoční prednáška Emila Páleša na tému Stará múdrosť vo svetle vedy: Ako mýty a intuícia skryto vedú naše životy, ktorá priblíži mnohé zaujímavosti týkajúce sa fungovania nevedomej mysle. 

Neuroveda a psychológia v súčasnosti prenikajú k skrytým mechanizmom, ktoré dovoľujú ovládať ľudskú myseľ tak, ako mohli len čarodeji v ríši rozprávok. Psychické techniky sa už účinne využívajú v mediálnej, komerčnej a politickej praxi. Ubrániť sa im môže len ten, kto ich pozná.

Naše pocity a myšlienky pramenia v hlbinách nevedomej mysle, ktorá má svoju vlastnú logiku. Múdrosť o nej nám odkázal starovek v obrazoch božstiev a archanjelov. Porozumieť jej znamená učiť sa reči pravzorov, ktoré tvoria základné sily duše, ako hlásky tvoria abecedu alebo chemické prvky periodickú tabuľku. Tieto pravzory pochádzajú z dávnej evolučnej minulosti Zeme. Cyklicky sa vracajú v dejinách pri striedaní kultúrnych vzorcov (náboženských kultov, umeleckých štýlov, vedeckých paradigiem i politických ústav). A sú určujúce aj pre typ osobnosti a osudovú cestu jednotlivca.

Výzvy doby sa dajú obrátiť na dobré – motivujú nás oprášiť odvekú múdrosť slnečných hrdinov, ktorí spoznali seba samých a zvíťazili sami nad sebou.

Emil Páleš (1966) sa tridsať rokov venuje integrálnym štúdiám, ktoré premosťujú vedu, umenie a náboženstvo. Obnovuje celistvé poznanie, ktoré je prameňom mravnej sily a inšpirácie v každej dobe. Prispel k viacerým novým myšlienkam, ktoré boli prijaté svetovou odbornou obcou. Jednou z nich je objav cirkasemimileniálnych cyklov v dejinách kultúry.