V priestoroch Základnej školy J.G.Tajovského na Gaštanovej ulici 12 v Banskej Bystrici  dnes otvorili novú základňu mestskej polície.

Foto: mesto Banská Bystrica

„V januári tohto roka ma oslovil riaditeľ Základnej školy J.G.Tajovského s myšlienkou zriadiť v priestoroch ZŠ základňu mestskej polície s cieľom ochrany majetku školy, mesta, občanov a prevencie proti šikanovaniu medzi  žiakmi. Našiel podporu u rodičov, pridali sa aktívni občania, členovia občianskej rady i poslanci za  príslušný volebný obvod. Otvorenie pracoviska mestskej polície v Podlaviciach vnímam ako krok, ktorým sa nám darí ďalej skvalitňovať život obyvateľov tejto mestskej časti,“ konštatoval krátko po otvorení primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

Po minuloročnom inštalovaní bezpečnostnej kamery pri hlavnom vchode do budovy,  elektronického zamykania dverí a následnej zmene interných predpisov vo vzťahu k návštevníkom budovy je  tento krok ZŠ J.G.Tajovského pokračovaním jej úsilia v prevencii delikvencie a vandalizmu.

„Naša škola na vlastné náklady opravila okná, zabezpečila reflexné fólie,  vymaľovala priestory a zapožičala techniku do dvoch služobných miestností vyčlenených pre potreby mestskej polície. Našim cieľom je ochrana majetku, prevencia šikany a násilia. V budúcnosti chceme  systematicky spolupracovať s príslušníkmi mestskej polície nielen v čase vyučovania, ale aj v rámci voľnočasových aktivít,“ informuje riaditeľ školy Milan Pápay.

Škola mala dosiaľ veľké problémy s vandalizmom.

Mestská polícia v Banskej Bystrici zabezpečila pre spomínanú základnú školu vonkajší kamerový systém a jeden z príslušníkov  bude mať stálu službu v budove školy denne od 7.00 h do 15.30 h. „Náš príslušník  bude zároveň vykonávať dozor nad priechodom pre chodcov v blízkosti základnej školy, spolupracovať so školou v prevencii sociálno-patologického správania sa žiakov a bude kontrolovať kamerový systém inštalovaný v tejto časti  Banskej Bystrice. Mestská polícia sa týmto krokom dostáva bližšie ku škole i k občanom a Banskobystričania z mestskej časti Podlavice a Skubín budú môcť svoje podnety adresovať priamo príslušníkovi mestskej polície“,  vysvetľuje náčelník mestskej polície Ľubomír Piterka.

Zriadením služobne sa na budove školy umiestnili štyri bezpečnostné kamery, podľa Piterku nie je problém systém rozšíriť o ďalšie bezpečnostné kamery aj v ďalších častiach Podlavíc. „Celkovo vieme na tento systém zapojiť osem kamier a obraz z nich vieme zobraziť aj na hlavnej stanici MsP,“ dodal náčelník. Ten sa aj s primátorom Gogolom zhodli, že ďalšia podobná služobňa, prípadne stanica mestskej polície, by mala určite vzniknúť v Sásovej.