Už 21. ročník medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2018, ktorý sa koná od 5. do 9. októbra v Banskej Bystrici a okolí, ponúkne svojim návštevníkom a návštevníčkam 22 predstavení pre deti a dospelých v podaní 19 súborov z 9 krajín sveta.

Bábkarská Bystrica TOUR 2018,  ktorá je najväčším festivalom bábkového divadla na Slovensku, má od roku 2010 dva impulzy. Obidva sa odohrajú v Banskej Bystrici, kde sú festivalovými miestami Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadlo Štúdio tanca, Štátna opera, Robotnícky dom, Misijný dom, ale aj Základná škola Slobodného slovenského vysielača, v ktorej Bratislavské bábkové divadlo uvedie predstavenie Adventura Humana, ako aj v šiestich obciach kraja –  v Hornom Tisovníku, Zemianskom Vrbovku, Pohronskom Bukovci, Ladomerskej Vieske, Hriňovej a Hrochoti. Historickou novinkou festivalu je spolupráca s rómskymi komunitnými centrami v BBSK a zaujímavosťou, okrem iných, aj  krst publikácie Bábky na česko-slovenskej medzi, 1918-2018, venovanej česko-slovenským vzťahom v oblasti bábkového divadla, ktorá je príspevkom k 100. výročiu založenia ČSR. V sprievodnom programe festival ponúka dve výstavy – v divadelnom šapito pod Pamätníkom SNP je to oživená výstava rodinných bábkových divadiel Rodinné bábkové divadlá a v Štátnej vedeckej knižnici výstava divadelných fotiek Slovenské bábky v Plzni, české bábky v Bystrici.

Študenti VŠMU s hrou Gerda.

Prvý impulz – pre deti, začína v piatok 5. októbra dopoludnia v Hornom Tisovníku, kde deti poteší rozprávka Bzzz – operka pre škaredé káčatko, klarinet a tiene v podaní divadelnej skupiny L’Asina sull’Isola. Ďalej sa v Prvom impulze predstavia poľský Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana (Kráľ Matej Prvý), Vysoká škola múzických umení (Gerda), po prvý raz aj holandský súbor Lichtbende (Tutu), Divadlo loutek z Ostravy (Dlhý, Široký a Bystrozraký), banskobystrické divadelné zoskupenie Odivo (Aero), Divadlo Víti Marčíka (Bajaja), Cirk La Putyka z Prahy (Batacchio) a, samozrejme, Bábkové divadlo na Rázcestí (Hmatuláci).

Prehliadku divadla pre deti ukončia v utorok 9. októbra dve predstavenia TOUR. V Hrochoti to bude Adventura Humana v podaní Bratislavského bábkového divadla a Hriňovú navštívi Grupo Sobrevento z brazílskeho Sao Paulo, ktoré uvedie predstavenie pre najmenšie deti Moja záhrada.  Ešte predtým, v nedeľu 7. októbra, sa uskutočnia Festivalové dialógy – stretnutia s divadlami a diskusia o prvej časti festivalu. Večerom budú sprevádzať riaditeľka festivalu Iveta Škripková a teatrologička Adéla Vondráková (20:00 h, Teátrium BDNR).

Adventura Humana v podaní Bratislavského bábkového divadla.

Druhý impulz – pre dospelých, otvorí v pondelok 8. októbra svetoznámy príbeh o dospievaní a holokauste Anna Franková v podaní Nového divadla z Nitry (18:00 h, BDNR). V ten istý deň sa v Robotníckom dome (19:00 h) odohrá divadelný výskum našich/vašich snov Fáza REM Fáza, koprodukčný projekt významného nemeckého Figurentheater Wilde&Vogel a poľského súboru Grupa Coincidentia a v Divadle Štúdio tanca (21:00 h) to bude Divadlo Continuo z juhočeských Malovic a jeho Poludnie. V utorok 9. októbra sa s divadlom stretneme opäť v Štúdiu Divadlo tanca, kde Bábkové divadlo Žilina uvedie adaptáciu kultovej knihy amerického spisovateľa Williama Saroyana Tracyho tiger (17:00 h), príbeh o ľudskej bytosti konfrontovanej s odvekou morálnou krízou, sprevádzaný punk-rockovou hudbou, pohybom a bábkami Beštiár zahrá v Robotníckom dome Waxwing company (19:00 h) a 21. ročník festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2018  uzatvorí predstavenie Jeden v druhom v podaní francúzskeho súboru La Mue/tte z Nancy.

Program nájdete na stránke festivalu.

Divadlo Continuo a ich Poludnie.

Súťaž

Dve festivalové predstavenia, po dve vstupenky pre dvoch výhercov či výherkyne… Festival Bábkarská Bystrica TOUR 2016 už nástojčivo klope na dvere. V spolupráci s organizátorom festivalu, banskobystrickým Bábkovým divadlom na Rázcestí, sme pre vás pripravili súťaž o vstupenky na dve predstavenia.

Gomeľské bábkové divadlo: Pliš a Plum

Jedným z predstavení pre deti je komédia s troškou čierneho humoru Pliš a Plum na motívy známej knihy nemeckého básnika a ilustrátora Wilhelma Buscha o dvoch neposlušných šteniatkach Plisch und Plum. S týmto predstavením sa na festivale po prvý raz predstaví súbor z východnej Európy – Gomeľské bábkové divadlo z Bieloruska.  Divadlo bolo založené v roku 1968 a už od svojho vzniku sa zameriava na inscenácie pre deti a mladých divákov. Každoročne odohrá asi štyristo predstavení pre viac ako 65 tisíc divákov a diváčok.

S Plišom a Plumom sa môžete stretnúť  v nedeľu 7. októbra o 15:00 h v banskobystrickom Divadle Šúdio tanca. Divadlo je určené deťom od 6 rokov.

Divadlo Continuo: Poludnie

Inscenácia Poludnie vychádza z rovnomennej knihy Natalie Gorbanevskej, jednej z „ôsmich statočných“ osobností ruskej spoločnosti, ktoré 25. augusta 1968 zorganizovali pokojnú demonštráciu na Červenom námestí proti okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Demonštrácia bola v priebehu niekoľkých minút rozohnaná tajnými agentmi KGB a jej účastníčky a účastníci boli pozatýkaní. Nasledovali výsluchy, súdy, väzenie, vyhnanstvo, pracovné tábory a nútené umiestnenie v psychiatrických liečebniach… Poludnie v sebe spája fyzické divadlo a výtvarné divadlo inšpirované životom a poéziou Natalie Gorbanevskej, Vadima Deloneho a ďalších básnikov sovietskeho disidentu 60. a 70. rokov, v sprievode živého sláčikového orchestra.  Inscenáciu Poludnie dopĺňa tematická výstava vo vstupných priestoroch Divadla Štúdio tanca, kde si Poludnie v podaní Divadla Continuo môžu diváci a diváčky vychutnať v pondelok 8. októbra o 21:00 h. Po predstavení sa v Divadle Štúdio tanca uskutoční krst knihy Bábky na česko-slovenskej medzi, 1918 – 2018.

V súťaži vám teda ponúkame možnosť vyhrať po 2 vstupenky na predstavenia Pliš a Plum a Poludnie. Do žrebovania sa môžete zapojiť na Facebooku BBonline.sk do piatka 5. októbra 12.00 h.

https://www.facebook.com/BBonline/posts/2403670916326650