Počas celého piatku môžete v uliciach stretnúť dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú v už 17. ročníku akcie Ligy proti rakovine – Deň narcisov.

2013-den-narcisovPočas piatku 12. apríla môžete prispieť dobrovoľníkom Ligy proti rakovine ľubovoľným príspevkom do riadne označených pokladničiek na celom území Slovenska. Oficiálni dobrovoľníci sú špeciálne označení a rovnako tak ich pokladničky. Hlavným cieľom Ligy proti rakovine je onkologická prevencia, výchova a osveta, psychosociálna podpora onkologických pacientov a ich rodín a veda a výskum v onkológii. Vlani sa na Slovensku celkovo v rámci tohto podujatia podarilo vyzbierať viac než jeden milión eur, z čoho bolo vyše 93 tisíc eur z Banskobystrického kraja. Presne na tieto účely poputuje váš dobrovoľný príspevok. V uliciach mesta sa dnes pohybujú nie desiatky, ale až stovky dobrovoľníkov z radov žiakov a študentov, skautov a ďalších dobrovoľníkov. Ak ich v uliciach nestretnete, môžete sa vybrať na jedno z viacerých stabilných stanovíšť. Stanovištia dobrovoľníkov nájdete tak, ako každoročne, na Námestí SNP v okolí železničnej stanice, v Europa SC a v centrách jednotlivých mestských častí.

Okrem priameho príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov môžete prispieť aj zaslaním SMS na číslo 848 – až do 20. apríla 2013. Cena SMS je 2 €.