V piatok, 15. apríla 2011, stretnete v uliciach miest a obcí Slovenska už po pätnásty raz dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí Vás oslovia, aby Vám pripli narcis – kvet symbolizujúci Deň narcisov, ale zároveň symbolizujúci spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine.

Jeho pripnutím na svoj odev podporíte myšlienku Dňa narcisov – jedinej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine. Ak prispejete i finančne, akýkoľvek Váš dobrovoľný finančný príspevok umožní Lige proti rakovine realizovať projekty a programy v prospech onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti vzdelávania mladých i v oblasti prevencie.

Pred 15-timi rokmi začal Deň narcisov ako malá zbierka, dnes sa spoluorganizátori Ligy proti rakovine počítajú na stovky. Ich spektrum je veľmi široké a rôznorodé: materské, základné stredné i vysoké školy, skautské oddiely, mestské a obecné úrady, spolky Slovenského červeného kríža, nemocnice a zdravotnícke zariadenia, rôzne záujmové kluby a združenia, organizačné zložky Ligy proti rakovine a jednotlivci pomáhajúci pri organizačnom zabezpečení. V tomto roku sa do Dňa narcisov zapojí 667 spoluorganizátorov.

V piatok, 15. apríla 2011, stretnete od skorého rána až do večera v uliciach miest a obcí Slovenska dobrovoľníkov Ligy proti rakovine. Sú označení identifikátormi, vďaka ktorým ich ľahko rozpoznáte. Každý má svoje identifikačné číslo a identifikačné prvky sa priamo spájajú s Ligou proti rakovine. Identifikátory sa každý rok menia, aby neboli zneužité či napodobňované. Keďže sú originálne a každý rok iné, dodávané len zmluvným spoluorganizátorom a ich dobrovoľníkom, nemal by byť problém prispieť len „pravým“ dobrovoľníkom. Liga proti rakovine má s každým spoluorganizátorom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci, ktorá určuje pravidlá na vykonávanie zbierky. Najdôležitejšie z nich je označovanie dobrovoľníkov identifikátormi a zbieranie do „originálnych“ pokladničiek daného roku. Kto nespĺňa túto podmienku spolupráce, nepatrí ku zmluvným a riadne evidovaným spolupracovníkom LPR.

16 114 dobrovoľníkov Ligy proti rakovine bude v tomto roku označených identifikátormi v podobe bieleho odznaku so žltým narcisom a nápisom Deň narcisov 2011, www.lpr.sk. Na odznaku je pripevnené číslo dobrovoľníka a označenie „dobrovoľník“. Druhým identifikačným znakom je biela papierová pokladnička potlačená motívom narcisu s červeno-čiernymi grafickými prvkami, logom Ligy proti rakovine a dátumom 15. apríl 2011 Deň narcisov. Na pevných stanovištiach budú mať dobrovoľníci Ligy proti rakovine aj biele tričká s modro – žltým narcisom a nápisom „Deň narcisov“.

Deň narcisov je možné podporiť viacerými spôsobmi. Okrem priameho príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov v deň zbierky – 15. apríla 2011, môžete prispieť aj zaslaním prázdnej SMS na číslo 848 – až do 18. apríla 2011. Cena 1 SMS je 2 €. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú. Prispieť môžete aj dobrovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100.

Vyzbierané finančné prostriedky počas Dňa narcisov používa Liga proti rakovine na financovanie ňou organizovaných a plne hradených programov a projektov určených onkologickým pacientom, na vzdelávanie a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov. Spomeňme konkrétnu pomoc pre Banskú Bystricu z uplynulého obdobia. LPR venovala koncom minulého roka Onkologickej klinike SZU FNsP F. D. Roosevelta 5 tisíc eur, ktoré boli využité na nákup nových matracov na lôžka tejto kliniky. Banská Bystrica bola aj jedným z dejísk Týždňa proti rakovine, ktorý LPR organizovala v októbri.