Dňa 22.10.2010 sa v dopoludňajších hodinách uskutoční aj na území mesta Banská Bystrica „Deň jabĺk“ – akcia organizovaná celoslovensky Ligou proti rakovine.

Deň jabĺk je vyvrcholením „Týždňa proti rakovine“, ktorého cieľom je tento rok upriamenie pozornosti verejnosti na problematiku pohybu, fajčenia, alkoholu a obezity a ich vplyv na možné vyvolanie nádorového ochorenia. V rámci Týždňa proti rakovine sa organizujú workshopy najmä pre študentov a pedagógov zapojených do projektu Onkologickej výchovy. Centrála LPR zároveň pripravila vizuály zobrazujúce predmety dennej potreby, ktoré interpretujú nezdravý životný štýl a jeho dopady (panvica-obezita, vývrtka-alkohol, zapaľovač-fajčenie, diaľkový ovládač-nedstatok pohybu). Kampaň bude možné sledovať na uliciach prostredníctvom CityLight plôch či LCD obrazoviek, plagátov, ako aj spotov v audiovizuálnych médiách

Aj banskobystrická pobočka LPR usporiada v týchto dňoch besedy na tému onkologických ochorení, ich prevencie a liečby, konkrétne 20.10.2010 o 11.40 h na SPŠ J.Murgaša a 21.10.2010 od 8.00 – 9.30 h na Obchodnej akadémii na Tajovského 25

V piatok 22.10.2010 budú na Nám. SNP v Banskej Bystrici spolupracovníci LPR obyvateľom a návštevníkom mesta rozdávať osvetové propagačné a edukačné materiály vydané Ligou proti rakovine a tiež jablká ako symbol zdravého životného štýlu. Už tradične banskobystická pobočka spolupracuje so strednými školami v našom meste a aj Deň jabĺk nám pomôžu t.r. zabezpečiť dobrovoľníci z Gymnázia A. Sládkoviča na ulici J.A.Komenského, Katolíckeho gymnázia na Hurbanovej ulici a Evanjelického gymnázia na Skuteckého ulici.