plavenie dreva rakytovoMestské lesy Banská Bystrica a Štátny podnik Lesy SR pozývajú v piatok 25. apríla 2014 verejnosť na tradičné otvorenie plavebnej sezóny v rámci lesníckych dní organizovaných NLC Zvolen a vyhlásenie vodného žľabu Rakytovo za Významné lesnícke miesto.

V Dolnom Harmanci pri doline Rakytovo sa o 9.00 hod. začne program, ktorý bude sviatkom pre všetkých milovníkov prírody. Pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť otvorenia plavebnej sezóny v piatok, bude v Dolnom Harmanci pripravený program aj v sobotu 26. apríla, a to od 9.30 hod. Samotné plavenie dreva bude prebiehať po oba dni dopoludnia.

Jedinečná kultúrna pamiatka, vodný žľab na splavovanie rovnaného dreva, bude vyhlásený za Významné lesnícke miesto. Týmto titulom sa môže pýšiť len niekoľko objektov na Slovensku. Patria medzi ne, napríklad, Múzeum svätý Anton, park v Topoľčiankach, Zubria zvernica Topoľčianky či Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen. Ide o prírodné, stavebné, technické a umelecké pamiatky spojené s lesníckou históriou Slovenska, ktoré vyhlasuje Štátny podnik Lesy SR Banská Bystrica. Týmto miestam následne lesníci venujú zvýšenú pozornosť a starostlivosť.

Žľab v Rakytove_16Vodný žľab v Rakytove bol, podľa posledných poznatkov, vybudovaný pravdepodobne už v  17. storočí. V roku 2000 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, a to v celkovej dĺžke 2 450 m. Dlhú dobu zostal žľab vzhľadom na svoj zlý technický stav nefunkčný, no vďaka iniciatíve Mesta Banská Bystrica bol spracovaný projekt opravy vodného žľabu Rakytovo vo výške 1,5 mil Sk v rámci projektu „Rozvoj turistickej infraštruktúry mesta Banská Bystrica“. V spolupráci s Mestom Banská Bystrica tak Mestské lesy Banská Bystrica, s. r. o. vodný žľab zrekonštruovali a dnes je jediným funkčným dreveným vodným žľabom na plavenie dreva v Európe.

Konštrukcia zrenovovaného vodného žľabu je výlučne z dreva. Použité bolo smrekové a jedľové drevo, ktorého sa spotrebovalo spolu až 267 metrov kubických.