V uplynulých dňoch nedošlo na väčšine územia Slovenska k výraznejším zmenám druhového spektra peľových alergénov v ovzduší, monitorovacie stanice Peľovej informačnej služby (PIS) v SR zachytili však už prvé zrná pomerne agresívneho peľu paliny. Vplyvom zrážkovej činnosti dochádzalo k lokálnym výkyvom a  poklesu koncentrácie peľu.

Podľa hlásení monitorovacích staníc najvýznamnejším alergénom pre najbližšie dni ostal peľ tráv z čeľade lipnicovitých, koncentrácie málo alergizujúceho peľu pŕhľavy sa držali skoro na rovnakej úrovni. Výraznejší nárast peľu lipnicovitých tráv, ako aj pŕhľavy zaznamenala len monitorovacia stanica v Banskej Bystrici. Na ostatnom území dosahoval peľ tráv stredné až nižšie hladiny. Okrem peľu tráv, obilnín,  dokvitajúcej repky a bazy, sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ gaštanu a lipy. Z bylín to bol okrem peľu pŕhľavy ešte peľ astrovitých a mrkvovitých, peľ štiavu, skorocelu a mrlíkov. Vplyvom vysokej vzdušnej vlhkosti sa udržali veľmi vysoké koncentrácie spór húb – plesní v ovzduší“, konštatovala RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom PIS na Slovensku. Dodáva, že tráv z čeľade lipnicovitých naďalej ostáva dominantným alergénom.

Prognóza pre alergikov na tento týždeň závisí od počasia. Denné koncentrácie peľu budú väčšinou vo vyšších hladinách s výrazným lokálnym kolísaním počas dažďov. Pribudne však viac peľu významného alergénu paliny. Dlhodobejšie sa ešte budú zvyšovať koncentrácie peľu pŕhľavy. Peľ burín (skorocelu, mrlíka, štiavu) sa tiež môže podieľať na vzniku alergických ťažkostí senzitívnych osôb. „Dlhodobo predpokladáme aj výskyt veľmi vysokých koncentrácií spór húb (plesní) v ovzduší na celom území Slovenska“, uzatvára predpoveď peľovej situácie na nasledujúce dni RNDr. Lefférsová.