V utorok 25. januára sa na svojom druhom zasadnutí stretne novozvolené mestské zastupiteľstvo. Na programe má najmä organizačné body.

Ako voľby naznačili, väčšinu v mestskom parlamente bude mať koalícia a čoskoro už aj poslanecký klub strán SMER-SD, SNS a HZDS-ĽS, ktorého členmi bude až 17 z 31 volených zástupcov (prehľad poslancov podľa navrhovaných poslaneckých klubov nájdete nižšie). Táto koalícia bude mať, v prípade schválenia uznesenia, väčšinu aj v Mestskej rade. Jej členmi by sa mali stať Jakub Gajdošík, Ladislav Topoľský a Tomáš Novanský, ďalej nezvislý Milan Smädo, predseda klubu BBA Pavol Katreniak a Katarína Čižmárová za SDKÚ-DS.

Ďalším očakávaným bodom je schválenie platu prvého muža mesta. Podľa zákona bude dostávať minimálne 2 636 eur, v čom je zohľadnená priemerná mzda vynásobená platovou skupinou podľa počtu obyvateľov. Túto čiastku však môže zastupiteľstvo schváleným percentom zvýšiť tak, ako sa to deje v drvivej väčšine miest a obcí na Slovensku. Teoreticky môže nakoniec Gogola poberať až dvojnásobok uvedenej sumy. Päťdesiat alebo až sedemdesiat percent zo schváleného platu pre primátora bude následne poberať viceprimátor, koho si však Gogola vyberie za svojho zástupcu zatiaľ známe nie je.

Zastupiteľstvo by malo schváliť nových členov desiatich komisií MsZ, ako aj zástupcov v dozorných radách firiem s účasťou mesta (návrhy sú uvedené nižšie). Okrem toho si zastupiteľstvo schváli hlavné body programu nasledujúcich zasadnutí a vypočuje si aj správu  o činnosti hlavného kontrolóra mesta za uplynulý rok.

Z predkladaného návrhu uznesenia vyplýva, že poslanci sa dohodli na zložení klubov, ktoré uvádzame nižšie. Podľa nich budú zároveň v novom zastupiteľstve aj sedieť.

Poslanecký klub SMER – SD, SNS, HZDS-ĽS

1. RNDr. Ladislav Topoľský – predseda klubu
2. Bc. Jakub Gajdošík – podpredseda klubu
3. MUDr. Peter Bielik, PhD.
4. MUDr. Marian Hlaváč
5. MUDr. Peter Hudec
6. Daniel Karas
7. PhDr. Ľubica Laššáková
8. MUDr. Pavol Legíň
9. MUDr. Peter Mečiar
10. Ing. Tomáš Novanský
11. PhDr. Marcel Pecník
12. Vlastimil Plavucha
13. Bc. Andrej Refka
14. MUDr. Ladislav Slobodník
15. Ing. Ján Šabo
16. Ing. Michal Škantár
17. MUDr. Martin Švec

Poslanecký klub Banskobystrická alternatíva

1. Ing. Mgr. Pavol Katreniak – predseda klubu
2. Ing. Milan Lichý – podpredseda klubu
3. Mgr. art. Viera Dubačová
4. Mgr. Marta Gajdošíková
5. Mgr. Vladimír Pirošík
6. Ing. arch. Ľudmila Priehodová
7. Ing. Lucia Skokanová

Poslanecký klub Klub nezávislých poslancov

1. Milan Smädo – predseda klubu
2. Jaroslav Kuracina – podpredseda klubu
3. Ing. Igor Kašper

Poslanecký klub SDKÚ – DS

1. Ing. Martin Turčan – predseda klubu
2. Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., – podpredseda klubu
3. PaedDr. Ján Chladný

Nezávislý poslanec /bez klubovej príslušnosti/:

1. Pavol Bielik

AKTUALIZOVANÉ PO MsZ: Nové mestské zatupiteľstvo BUDE pracovať v desiatich komisiách s takýmto navrhovaným zložením (prvý uvedený je vždy navrhovaný predseda komisie):

1. Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť

1. Tomáš Novanský
2. Marián Hlaváč
3. Ján Šabo
4. Ladislav Topoľský
5. Jakub Gajdošík
6. Michal Škantár
7. Martin Turčan
8. Igor Kašper
9. Vladimí Pirošík
10. Pavol Katreniak

2. Komisia MsZ pre územný rozvoj

1. Ján Šabo
2. Peter Bielik
3. Martin Švec
4. Jakub Gajdošík
5. Ladislav Slobodník
6. Tomáš Novanský
7. Martin Turčan
8. Ľudmila Priehodová
9. Milan Lichý
10. Igor Kašper (doplnený schválením MsZ)
11. Daniel Karas
(doplnený schválením MsZ)

3. Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí

1. Milan Smädo
2. Ľubica Laššáková
3. Marcel Pecník
4. Vlastimil Plavucha
5. Andrej Refka
6. Daniel Karas
7. Milan Lichý
8. Jaroslav Kuracina

4. Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

1. Ladislav Slobodník
2. Ľubica Laššáková
3. Peter Mečiar
4. Peter Hudec
5. Martin Švec
6. Pavol Legíň
7. Viera Dubačová
8. Milan Lichý
9. Pavol Bielik (doplnený schválením MsZ)

5. Komisia MsZ pre školstvo a šport

1. Vlastimil Plavucha
2. Ladislav Topoľský
3. Marcel Pecník
4. Daniel Karas
5. Ján Chladný
6. Igor Kašper
7. Lucia Skokanová

6. Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

1. Jakub Gajdošík
2. Daniel Karas
3. Marián Hlaváč
4. Michal Škantár
5. Peter Hudec
6. Ladislav Slobodník
7. Milan Smädo
8. Ľudmila Priehodová
9. Pavol Katreniak

7. Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch

1. Ľubica Laššáková
2. Marta Gajdošíková
3. Lucia Skokanová
4. Jaroslav Kuracina
5. Marcel Pecník
6. Daniel Karas
7. Andrej Refka

8. Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ

1. Viera Dubačová (zmena schválením MsZ za predsedníčku)
2. Katarína Čižmárová (vzdala sa navrhovaného predsedníctva)
3. Marcel Pecník
4. Ľubica Laššáková
5. Vladimír Pirošík
6. Andrej Refka
7. Peter Hudec

9. Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností

1. Pavol Bielik (zmena schválením MsZ za predsedu)
2. Ľudmila Priehodová (vzdala sa navrhovaného predsedníctva)
3. Tomáš Novanský
4. Milan Smädo
5. Ladislav Topoľský

10. Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady

1. Pavol Bielik
2. Vlastimil Plavucha
3. Andrej Refka
4. Lucia Skokanová
5. Pavol Katreniak
6. Katarína Čižmárová
7. Michal Škantár

Do dozorných rád mestských firiem, respektíve firiem s účasťou mesta SCHVÁLILO, respektívne z nich ODVOLALO týchto členov:

Mestské zastupiteľstvo odporúča Valnému zhromaždeniu BPM, s.r.o. (Bytový podnik mesta) odvolať  členov Dozornej rady:
MUDr. Ihsana Alkouriho
Ing. Martina Baníka
Mgr. Asena Almášiho

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje za členov Dozornej rady BPM, s.r.o.:
MUDr. Petera Bielika
Daniela Karasa
Ing. Igora Kašpera
MUDr. Martina Šveca

Mestské zastupiteľstvo odporúča Valnému zhromaždeniu spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. odvolať  členov Dozornej rady:
Ľubomíra Motyčku
Ing. Beatu Hirt
Ing. Tomáša Novanského
MUDr. Ladislava Slobodníka

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje za členov Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy, s.r.o.:
Ing. Jána Šaba
Bc. Andreja Refku
MUDr. Pavla Legíňa
Vlastimila Plavuchu
PhDr. Marcela Pecníka
Jaroslava Kuracinu

Mestské zastupiteľstvo odporúča Valnému zhromaždeniu spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. odvolať  členov Dozornej rady:
Ing. Jozefa Haška
MUDr. Jozefa Budaja

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje za členov Dozornej rady spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.:
RNDr. Ladislava Topoľského
Doc. RNDr. Katarínu Čižmárovú, CSc.

Mestské zastupiteľstvo odporúča Valnému zhromaždeniu spoločnosti BBES, a.s. odvolať  člena Dozornej rady:
MUDr. Stanislava Čárskeho

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje za člena Dozornej rady spoločnosti BBES, a.s.:
Mgr. Martu Gajdošíkovú

Mestské zastupiteľstvo odporúča Valnému zhromaždeniu spoločnosti MBB, a.s. odvolať  členov Dozornej rady:
MUDr. Petra Mečiara
Róberta Kazíka
Ing. Jozefa Haška

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje za členov Dozornej rady spoločnosti MBB, a.s.:
Vlastimila Plavuchu
Ing. Jána Šaba
Ing. Michala Škantára

Návrhy sa stávajú platnými až po ich schválení Mestským zastupiteľstvom a podpisom primátora Mesta.

Mestské zastupiteľstvo začína svoje utorkové zasadnutie o deviatej hodine ráno vo veľkej sále Mestského úradu a prísť naň môžu aj samotní občania. Portál BBonline.sk bude samozrejme pri tom.