Augustové Potulky mestom sa uskutočnia tradične v druhú nedeľu v mesiaci – 11. augusta 2013. V horúcom lete opäť s posunutým začiatkom podujatia na 17-tu hodinu.

Plagat_August_potulky-page-001Augustové Potulky organizované Informačným centrom mesta Banská Bystrica budú venované zaujímavej a informačne bohatej téme bášt a opevneniu mestského hradu a samotného mesta. Fortifikačný systém kamenných hradieb vystavaný na obranu proti Turkom sa začal stavať v roku 1552 zdokonaľovaním staršieho opevnenia a dostavaním nových častí. Dokončený bol v roku 1589. Hradby tvorili vonkajšie súvislé opevnenie mesta s piatimi vstupnými bránami – prejazdnými budovami na konci najväčších ulíc mesta. Mestský hrad bol opevnený samostatne hradbami s ďalšími 4 – vnútornými bránami. Z pôvodného opevnenia mesta sa do súčasnosti zachovala len nepatrná časť nesúvislých hradieb a niekoľkých bášt. Z brán sa zachovala jediná – Strieborná brána na Hornej Striebornej ulici. Súčasťou hradieb boli nárožné bašty – využívané ako strieľne. V čase mieru slúžili bašty ako sklady alebo zbrojnice. O bašty sa starali členovia rôznych remeselníckych cechov, ktoré pôsobili na území mesta. Podľa cechov si bašty uchovali aj svoje pomenovania. Poznáme napríklad obuvnícku, banícku, pekársku, či mäsiarsku baštu.

Počas prvej časti Potuliek o hradbách a mestskom opevnení sa sprievodca Jozef Ďuriančík bude venovať vnútornému opevneniu a baštám okolo mestského hradu. Dozviete sa zaujímavé informácie o strážnej veži v mestskom hrade, o samotnom mestskom hrade, či dodnes zachovaných baštách vnútorného opevnenia – Pisárskej, Baníckej a Farskej, ale aj kde bola vodná priekopa, čo vlastne je barbakan a ako sa dalo do mestského hradu vstúpiť. Na záver augustových Potuliek mestom pre vás ako pozvánku na pokračovanie rozprávania o mestskom opevnení a baštách,  pripravili vstup do jednej z bášt vonkajšieho opevnenia – Bašty pri niekdajšej Lazovnej bráne v spolupráci s OZ Laputa, ktoré túto baštu dostalo do dlhodobého prenájmu s úmyslom vybudovať v týchto zaujímavých priestoroch rezidenčný literárny dom.

Zraz účastníkov bude v nedeľu 11. augusta o 17.00 h už tradične pri Mariánskom stĺpe na Námestí SNP. Poplatok pre dospelú osobu je vo výške dvoch eur.