Aj keď sa o rómskom holokauste veľa nehovorí, Rómovia a Židia boli v očiach niekdajšieho nacistického Nemecka rovnako nežiadúcimi – menejcennými rasami. Druhého augusta si pripomíname udalosť spred 67 rokov, kedy počas jednej noci v zajateckom tábore v Osvienčime prišlo o život takmer tri tisíc rómskych žien, mužov a detí. V časoch socializmu sa o rómskom holokauste nehovorilo, a tak sa pamiatka aj týchto obetí II. svetovej vojny vynára len postupne.

Pietneho aktu v Múzeu SNP sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák. Spomienka na tieto udalosti je už tradične súčasťou projektu Ma bisteren! Jeho cieľom je vniesť viac svetla do tejto témy, hovoriť o porobe ľudí, o príčinách a dôsledkoch protirómskych opatrení v rokoch 1939 – 1945.