Obec Kalište sa nachádza v Nízkych Tatrách a je úplne izolovaná od okolitej civilizácie. Osada bola vybudovaná v 16. storočí ako uhliarska obec a jej obyvatelia vyrábali drevené uhlie. Oveľa známejší je však jej smutný osud z obdobia 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania.

KalistePočas SNP sa vojaci, partizáni a rasovo, či politicky prenasledovaní občania začali sťahovať do hôr a do horských osád, akou bolo aj Kalište. Kališťania im pomáhali, či už zásobami, alebo poskytnutím strechy nad hlavou. Do histórie obce sa však najviditeľnejšie zapísal 18. marec 1945 – deň, kedy bola obec vypálená nemeckými jednotkami po tom, čo partizáni opustili osadu, aby sa spojili s vojenskými jednotkami, ktoré oslobodzovali Slovensko. Mnohí ľudia boli zastrelení priamo na mieste, iní zaživa zhoreli v domoch, ktoré začali nacisti zapaľovať. Skupina dospelých mužov, ktorá bola zajatá, bola neskôr postrieľaná v neďalekej Moštenici. Z osady sa stalo zhorenisko. Zo 42 domov ostalo len šesť, avšak po oslobodení Slovenska už život na Kališti nebolo možné obnoviť.

Dnes je Kalište Národnou kultúrnou pamiatkou s pamätníkom obetiam marcovej tragédie, zachovanou kaplnkou a dvoma zrekonštruovanými domami, v ktorých je umiestnená expozícia zobrazujúca históriu obce, ako aj Partizánskej republiky, čiže obcí, kde sa najviac sústreďovali antifašisti a partizánske skupiny, ktoré pokračovali v boji aj po tom, ako nemecké jednotky obsadili Banskú Bystricu. Z ostatných domov je možné vidieť zrekonštruované základy.

Stretnutie generacii Kaliste 2014 | REGIONAL MEDIA, s.r.o.Súčasťou areálu vypálenej obce je aj náučný chodník „Ako žili Kališťania“, zrekonštruované bunkre Partizánskej republiky, replika miliera, ktorý symbolizuje spôsob obživy obyvateľov osady z čias, keď sa na Kališti vyrábalo drevené uhlie a tzv. Sad života. Ten vysadili predstavitelia 102 slovenských obcí, ktoré boli rovnako ako Kalište vypálené počas nacistických represálií v rokoch 1944 – 1945. Vďaka Sadu života sa na Kalište nielen symbolicky vrátil život, ale došlo aj prepojeniu obcí, ktoré počas vojny postihol podobný krutý osud.

Múzeum SNP si každoročne pripomína tragické marcové udalosti z roku 1945 a aj tento rok pozýva na spomienkové podujatie pri príležitosti 70. výročia vypálenia obce Kalište, ktoré sa uskutoční 17. marca od 13.00 v Múzeu SNP. Pri tejto príležitosti Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyznamená predstaviteľov 102 vypálených obcí, ktoré postretol rovnaký osud ako Kalište. Viac informácií o pripravovanom podujatí nájdete na stránke Múzea SNP.

Súvisiace:
Tip na víkend: Kalište