Slovenská agentúra životného prostredia pozýva vo štvrtok 25. mája širokú verejnosť, žiakov materských, základných a stredných škôl do Mestského parku v Banskej Bystrici na Festival Zeme. Podujatie sa koná pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa životného prostredia, ktorý pripadá  na 5. júna.

Festival Zeme má ambíciu vzdelávať v environmentálnej oblasti všetky vekové kategórie a vzbudzovať v nich záujem o životné prostredie. Obľúbené podujatie sa v Banskej Bystrici uskutoční už po tretíkrát. Pre návštevníkov bude počas celého dňa pripravený bohatý a zaujímavý program, v ktorom nebudú chýbať environmentálne aktivity realizované zábavnou a hravou formou.

Festival Zeme organizuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s ďalšími rezortnými organizáciami Ministerstva životného prostredia SR, ale aj s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v banskobystrickom regióne. Vo štvrtok 25. mája od 9.00 do 15.00 h čakajú návštevníkov aktivity:

  •  Kto to spieva? (určovanie druhov vtákov podľa hlasu a vzhľadu);
  • Spoznaj Naturu 2000 (kvíz, kreslenie, frotáž, hry, spoznávanie „divočiny“ v parku);
  • Hravé určovanie minerálov (podľa fyzikálnych vlastností);
  • Interaktívne o vesmíre (pozorovanie Slnka, zábavné hry a úlohy);
  • Hmyz a ľudia (čo máme spoločné a rozdielne);
  • Čo visí vo vzduchu? (aktivity o ovzduší a znečistení ovzdušia);
  • Zmena klímy okolo nás (tematická prezentácia projektu CimaBest – Menej áut, viac života);
  • Triedim, triediš, triedime (ako správne triediť odpad);
  • Zapoj zmysly (čuchové a hmatové hádanky).

Účasť na festivale je bezplatná. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční. Viac informácií nájdete na sazp.sk.