Správca mestskej zelene, spoločnosť ZAaRES, pristúpi od utorka 8. júla 2014 k prerezávaniu stromov nad chodníkmi v parku. Zamerajú sa najmä na stromy nalomené pôsobením silného vetra, ktorý v máji v meste poškodil viac ako 180 stromov.

mestsky park, Jesen v meste, Banská Bystrica, 24.10.2013Cieľom udržiavacích rezov bude pomocou plošín skontrolovať všetky stromy nad pešími komunikáciami v parku a v prípade potreby odpíliť konáre, ktoré by sa v budúcnosti mohli stať pre návštevníkov parku rizikom. Ide o konáre, ktoré sú suché, poškodené vplyvom silného vetra alebo nalomené. Zamestnanci správcu zelene budú taktiež dbať na to, aby koruny stromov prepúšťali primerané množstvo svetla na chodníky.

„Mesto pravidelne kontroluje stav drevín v parku. Žiaľ, veterná kalamita, ktorá spôsobila nemalé škody nielen v meste, mestských lesoch ale aj na celom Slovensku, zhoršila zdravotný stav niektorých drevín aj v našom parku. Je teda teraz nevyhnutné tieto dreviny skontrolovať, pričom prioritu majú tie stromy, ktorých koruny sa nachádzajú nad chodníkmi. Ich odborné ošetrenie zabezpečí väčšiu bezpečnosť parku do obdobia, kedy budeme môcť označené stromy odstrániť, povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

V priebehu budúceho týždňa budú takýmto spôsobom skontrolované všetky dreviny, ktorých koruny zasahujú nad chodníky v parku. Podľa informácií spoločnosti ZAaRES, by práce mali pokračovať až do piatku 11. júla. Termín ukončenia prác však závisí aj od vývoja počasia. V spolupráci s Mestskou políciou bude zabezpečená bezpečnosť návštevníkov parku, nakoľko  realizovaný úsek chodníka bude uzavretý v dostatočnej vzdialenosti od pracovníkov, ktorí budú udržiavacie rezy vykonávať. Mesto si však dovoľuje požiadať všetkých návštevníkov parku, aby v záujme vlastnej bezpečnosti rešpektovali pokyny zamestnancov správcu zelene.