V meste vznikne oficiálne od januára 2016 nové venčovisko s voľným výbehom pre psov. Ich bohyb bez vodítka je oficiálne na území mesta zakázaný.

Výnimkou sú práve oplotené venčoviská, z ktorých jedno sa nachádza za Tatranskou ulicou a nové už aj v Podlaviciach na Limbovej ulici pri hromadných garážach. Podobne ako venčovisko v Sásovej, má aj to podlavické cvičebné prvky pre psov, ale aj lavičky pre ich majiteľov. Táto investícia stála mesto necelých 8-tisíc eur. Venčovisko v Sásovej vyšlo pred tromi rokmi mesto na vyše 15-tisíc eur.

Havkarensky beh na Urpin, psy, pes, Banska Bystrica, 31.5.2014Na utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zároveň poslanci okrem papierového potvrdenia vzniku nového venčoviska, potvrdili aj ďalšiu zmenu pre psíčkarov.

Obyvatelia, ktorí si osvojili psa z útulku, mohli požiadať o odpustenie dane za psa na jeden rok. Doterajšie znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta ale definovalo, že môže ísť len o útulok alebo karanténnu stanicu. Počas roka pôsobnosti takejto možnosti požiadalo o odpustenie dane podľa informácií mesta 25 nových majiteľov opustených psov.

„Prax nám ukázala, že definícia pojmov v platnom VZN nie je dostatočná, a preto bolo možné úľavu na daň za adoptovaného psíka uplatniť len keď bola adopčná zmluva z registrovaného útulku, alebo karanténnej stanice. Veľký počet adopcií však pochádza z rôznych občianskych združení, ktoré výborne pomáhajú v starostlivosti o túlavé zvieratá a následne taktiež umožňujú adopcie,“ hovorí druhý zástupca primátora mesta Martin Turčan.

Poslanci tak zmenou predmetného VZN rohodli o možnosti požiadať o odpustenie dane za psa na jeden rok po adoptovaní psa z útulku alebo z karanténnej stanice alebo aj zo združenia, ktorého činnosťou je starostlivosť o túlavé, týrané a opustené zvieratá s možnosťou adopcie zvierat.