Mnohé z detských ihrísk v Banskej Bystrici sú nefunkčné, v lepšom prípade len poškodené. Tie, ktoré vyrástli na sídlisku Sásová sú najčastejšie terčom vandalizmu. S blížiacou sa jarou prichádza otázka, či sa budú mať banskobystrické deti kde hrať a tráviť svoj voľný čas.

Aj keď za posledné tri roky vzniklo v meste dvanásť nových detských ihrísk, naďalej sa v meste nachádzajú aj miesta, kde takéto hracie plochy chýbajú, alebo sú jednoducho nepoužiteľné.

Už v závere minulého roka sa začalo so stavebnými prácami na mieste niekdajšieho detského ihriska nachádzajúceho sa pri ZŠ na Sitnianskej ulici pod Tatranskou ulicou. Už dlhšiu dobu však pri pohľade na toto miesto nič nenasvedčuje tomu, že by tu mala vyrásť ďalšia plocha na hranie. Podľa hovorcu primátora Filipa Roháčeka je však situácia iná, než sa zdá. „ Na mieste pôvodného ihriska vznikne úplne nové ihrisko. Dokončené by malo byť na jar tohto roku. V roku 2013 počítame v rámci mesta ešte minimálne s ďalšími dvomi ihriskami a to na Sadovej a Švermovej ulici,“ informuje Roháček.

Mesto má v správe 156 ihrísk, z toho v Sásovej je ich 32. O všetky ihriská by sa mala pravidelne starať Mestská organizácia ZAaRES. Tá v rámci svojich možností tieto ihriská aj čiastočne obnovuje.