Počas letných mesiacov sa začalo pracovať na odstránení havarijného stavu jedného z pavilónov Materskej školy Nová na Fončorde. Už dnes sa môžu najmenší Banskobystričania rozvíjať a hrať v bezpečných zrekonštruovaných priestoroch.

DSC_0544Počas letného prerušenia prevádzky materskej školy sa realizovali opravy šatne, sociálnych zariadení, skladov i terasy.

„Zlý stav kanalizačného potrubia bol príčinou úniku odpadových vôd, ktoré spôsobili nestabilnosť jednej z budov materskej školy. Najskôr bolo potrebné stabilizovať základy budovy, spevniť poškodené nosné steny a vybudovať nové rozvody kanalizácie. Následne sa osadili nové podlahy a protišmyková dlažba, ktorými sa zvýši bezpečnosť detí. Na opravy sme vynaložili viac ako 44 000 eur. V  úpravách zanedbaných materských škôl budeme pokračovať aj naďalej,“ hovorí prednosta MsÚ Martin Adamec.

Materská škola na Fončorde nie je jediná, kde sa uskutočnili menšie či rozsiahlejšie opravy. V júli samospráva odstránila havarijný stav podláh v Materskej škole Cesta k nemocnici, na MŠ Jilemníckeho pokračovala výmenou nevyhovujúcich vonkajších dverí. V MŠ Horná sa opravilo kúrenie, na MŠ Šalgotarjánska strecha a v MŠ Karpatská sa uskutočnila celoplošná oprava jedného z pavilónov.

V súčasnosti sa okrem iného pracuje na projektovej dokumentácii a stavebnom povolení rekonštrukcie a vybudovania novej triedy v MŠ Družby. Tá by mala byť realitou už budúci rok. Samospráva chce zanedbané materské školy postupne obnovovať, podobne ako základné školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica.