Quantcast

Usporiadať jarmok alebo trh mohli v minulosti iba výsadné mestá, ktoré toto právo dostali vo výsadných listinách.V nich boli uvedené presné dátumy, kedy mohli byť usporiadané. Ľupča dostala toto  právo od kráľa Ferdinanda I. v Bratislave 14. februára 1546 vo výsadnej listine, v ktorej povoľuje poriadať Turíčny jarmok a trh.

Kráľ Leopold I. 14. októbra 1684 vydáva vo Viedni ďalšiu výsadnú listinu. Podľa tejto kráľovskej listiny mala Ľupča právo poriadať každý rok päť jarmokov na predaj drobného spotrebného tovaru a päť trhov na predaj a kúpu domácich a hospodárskych zvierat.

Na začiatku 20. storočia sa konali jarmoky štyrikrát do roka. Výkladné aj dobytčie. Dobytčí jarmok býval „Na Placi“, kde sú dnes obchody CBA a železiarstvo. Výkladný jarmok, to boli šiatre postavené na námestí po oboch stranách hradskej. Predávalo sa tu všetko možné. Odevy, obuv, látky, galantérny tovar, ovocie, medovníky – známe srdcia, cukrovinky a cukríky, modrotlač, hlinený a smaltovaný tovar a pod.

V súčasnej dobe tradíciu Turíčneho jarmoku obec znovu obnovila v roku 2000 pri oslavách 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Situovaný je v prostredí parku SNP vedľa Miestneho kultúrneho strediska pod  košatými lipami, chrániacimi návštevníkov pred slnkom. Svoje výrobky predstavia ľudoví remeselníci napr. košikári, pernikári, výrobcovia keramiky. Organizátormi Turíčneho jarmoku sú obec Slovenská Ľupča, Občianske združenie Mestečko a Mikroregión pod Panským dielom.

PROGRAM – 11. jún 2011

9:00-17:00 Remeselnícky jarmok
10:00-11:00 Dychová hudba Slovenská Ľupča
11:00 Sprievod obcou (od COOP Jednota)
Dom remesiel – bábkové divadlo, kováči …
Taurus Ater – skupina historického šermu
SUPH – prekvapenie !!!
12:30 stavanie mája

Kultúrny program
13:00-17:00

ZUŠ Slovenská Ľupča
Dixie Chips
Dživipen
Gajdoši – slovenské a zahraničné kapely
DFS Dratvárik
Široké – družobná obec
FS Šajbania
ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča
FS Telgárt
Tombola
HIT BAND – československé hity
19:00-1:00 zábava v parku pri MKS – hrá a spieva EX VF