Organizátori už vyzývajú umelcov k účasti na druhom ročníku výtvarného, sochárskeho a interpretačného sympózia Banskobystrický Montmartre 2013.

banskobystricky montmartre 2013Výzvu smerujú renomovaným profesionálnym výtvarníkom rovnako ako študujúcim a začínajúcim mladým umelcom z umeleckých škôl.  Banskobystrický Montmartre 2013, ktorý by sa mal uskutočniť v dňoch od 3. do 7. júna, bude v tomto roku rozdelený do sekcií: Plátno, Drevo, Kameň, Recyklát a Streetart. A ani tentokrát nebude chýbať hudba, divadlo, poézia a tanec.

Samotný Banskobystrický Montmartre je síce venovaný Dominikovi Skuteckému, ale v tomto roku sa organizátori rozhodli predstaviť ďalšiu významnú osobnosť tunajšieho umenia. Maliara Júliusa Flaché. Rodáka z Budapešti, ktorého osud počas prvej svetovej vojny ako reportéra zavial aj do Banskej Bystrice a Horehronie a mesto pod Urpínom si okamžite zamiloval a tiež sa tu oženil. V Banskej Bystrici založil umelecký spolok Jednota výtvarných umelcov Slovenska a celé desaťročia sa podieľal na rozvoji tunajšieho umeleckého podhubia.

Sochárske diela diela z vlaňajšieho i tohto ročníka podujatia by sa mali v spolupráci s mestom umiestniť na verejné priestranstvá, kde by postupne mali tvoriť akýsi panteón osobností a dejín Banskej Bystrice.

Viac informácií nájdete na facebook stránke podujatia…