V piatok sa v Jelšave uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré tam zvolal jeho nový predseda Marian Kotleba. Atmosféra od začiatku rokovania hustla, ale porada župana s predsedami klubov a ďalších poslancov uprostred zasadnutia atmosféru upokojila.

martin belusky a marian kotleba
Nový riaditeľ Úradu BBSK Martin Beluský a župan Marian Kotleba.

Na programe rokovania bolo zloženie sľubu tých poslancov, ktorí sa nemohli zúčastniť decembrového ustanovujúceho zasadnutia, nutné vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra či návrh na schválenie Štatútu BBSK. Keďže išlo o mimoriadne zasadnutie, Kotleba v úvode upozornil poslancov, že do programu nemôžu vkladať svoje ďalšie body. Napokon ale bol pôvodne predložený program pozmenený. Župan upozornením reagoval na avizovanú snahu poslancov klubu Smer-SD, KDH o schválenie rozpočtu kraja bez toho, aby tento dokument predložil samotný predseda.

Počas rokovania sa rozpočet na pretras naozaj dostal. Za väčšinový klub predložil návrh na zaradenie hlasovania o rozpočte poslanec Jaroslav Demian. Brezniansky primátor a tiež poslanec Národnej rady si tak, ako aj celý tento klub, osvojil pôvodný návrh rozpočtu, vypracovaný ešte bývalým vedením kraja na čele s vtedajším županom Vladimírom Maňkom. Ten ponúkol na konci svojho volebného obdobia vypracovaný materiál aj novému županovi, no ten sa k nemu neprihlásil.

V diskusii predseda kraja priblížil svoju víziu nového krajského rozpočtu a potvrdil, že má inú predstavu, ako jeho predchodca. Chce napríklad rokovať so zmluvnými partnermi kraja, kde poukázal najmä na dopravcov: „Aj oni musia urobiť ústupky, kraj nemôže dávať peniaze všade, kde si kto zapýta,“ povedal Kotleba. Samosprávny kraj od začiatku roka môže v rozpočtovom provizóriu každý mesiac čerpať dvanástinu vlaňajšieho rozpočtu.

zastupitelstvo bbsk v JelsaveTak župan, ako aj niektorí poslanci, ale upozornili na nezákonnosť schvaľovania rozpočtu poslaneckým návrhom na rokovaní, nakoľko by nebola dodržaná lehota jeho povinného zverejnenia pred schvaľovaním.

„Pokiaľ máme vedomosť, že by došlo k porušeniu zákona, tak úmyselne do toho nechceme ísť,“ vyjadril sa Marian Kotleba, ktorému poslanci odporúčali aj schváliť doplnenie programu a prípadný schválený rozpočet s ohľadom na nezákonnosť lehôt nepodpísať.

Zástupcovia novovytvorených poslaneckých klubov a nezaradení poslanci sa ale napokon po vyše dvoch hodinách zasadnutia s predsedom kraja zhodli na tom, ako bude mimoriadne zasadnutie prebiehať ďalej. „V záujme budúcej spolupráce a aby sme predišli pochybnostiam o zákonnosti postupu, sťahujem návrh z programu rokovania,“ povedal Jaroslav Demian z klubu Smer-SD, KDH ohľadom jeho návrhu o zaradení bodu o schválení rozpočtu BBSK.

Najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva BBSK by malo byť vo februári.