Už 8. júna sa na Slovensku uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. V Banskej Bystrici sa v tento deň o 7.00 h otvorí celkom 78 volebných miestností, v ktorých bude priebeh volieb zaisťovať približne 700 delegovaných členov okrskových volebných komisií. Volebné miestnosti, ktoré sú zhodné s nedávnymi prezidentskými voľbami, budú otvorené do 22.00 h.

Voliči, ktorí sa v termíne volieb budú zdržiavať mimo miesta svojho trvalého pobytu, môžu s vydaným voličským preukazom voliť aj v inej volebnej miestnosti na Slovensku. O voličský preukaz je možné požiadať osobne až do piatka, 7. júna do 15.00 h na Matričnom úrade a ohlasovni pobytu v kanceláriách č. 78, č. 79 a č. 77 Mestského úradu v Banskej Bystrici na ulici Československej armády 26. Hlasovacie preukazy budú vydané bezodkladne.

Aj v prípade týchto volieb môžu imobilní obyvatelia požiadať Matričný úrad a ohlasovňu pobytu o voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Svoj záujem je potrebné nahlásiť najneskôr do 7. júna 2024,  v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 h na tel. číslach 048/4330 720; 725; 726. V deň konania volieb môžu príbuzní, resp. známi imobilných osôb požiadať o prenosnú volebnú schránku priamo vo volebnej miestnosti.

Podrobné informácie k voľbám zverejnilo mesto aj na svojej internetovej stránke. Zoznamy kandidátov sú zverejnené na web stránke volbysr.sk.

Mesto Banská Bystrica zároveň v tejto súvislosti upozorňuje, že  v deň volieb prebehne v Banskej Bystrici 13. ročník Banskobystrického maratónu. Aj preto musia obyvatelia v čase od 15-tej hodiny až do polnoci počítať v meste s úplnými uzávierkami niektorých ciest po trase maratónu.