Projekt s názvom Premeny Slovenska a jeho rovnomenná výstava je autorským dielom dvoch mladých fotografov Borisa Németha a Jána Viazaničku, realizováného počas roku 2012. Autori sú absolventi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, katedry fotografie a nových médií, atelier prof. Ing. Mgr. Ľubomíra Stacha.

Hlavnou pohnútkou projektu bolo podať obraz marginálnych, okrajových situácií či prostredí, ktoré vytvárajú celok – spôsob a formu života na Slovensku. Počas roku 2012 sme sa snažili vytvoriť čo najkomplexnejšiu správu o živote a stave našej krajiny doplnené o fotografie staršieho dátumu.

Vernišáž výstavy v Divadle Štúdia tanca na Komenského ulici číslo 12 na Kačici, sa uskutoční 14. decembra o 18.00 h a potrvá do 30. januára 2013.

Zámerom je výskum premien Slovenska, ako súčasti európskeho regiónu, jeho postkomunistickej kultúrno-spoločenskej premene. Po dobe socialistického realizmu, prikázanej rovnošate architektonického štýlu a usporiadania, nástupom uvoľnenej atmosféry, politickej a ekonomickej stability krajiny, vzrástol záujem investorov o tento priestor. Otvárali sa tým nové pracovné príležitosti, ľudia sa stávali ekonomicky nezávislejšími a krajina začala viac prosperovať, čo sa začalo odzrkadľovať na jej podobe. Začali pribúdať nové obchodné centrá, výškové budovy a mega komplexy. Staré budovy dostávali nový “moderný” dizajn, začala sa reorganizovať doprava, lebo cestná sieť prestala zvládať nápor automobilov. Mestá zaplavili reklamné pútače i bilboardy. Zároveň ekonomická prosperita a otvorenosť sa svetu začali vplývať na naše zvyky a tradície, ktoré prešli výraznou zmenou, až takou, že ich pôvodné znenie ostalo prázdnym vyjadrením bez obsahu.

Snahou je zachytiť fungujúce či nefungujúce procesy v spoločenskom živote, v architektúre či medziľudských vzťahoch; sústrediť pozornosť na momenty nesúce v sebe charakteristiku týchto javov. Projekt je realizováný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.