Banskobystričania sa parkovania v centre mesta vzdávajú neradi. Využívanie spoplatnených parkovísk je malé a zapĺňajú sa bočné uličky. Aj tomu má zabrániť rezidenčné parkovanie.

Kto sa chystá do centra Banskej Bystrice musí zvoliť hromadnú dopravu alebo počítať s tým, že za parkovanie si priplatí. Od júla tohto roka zdraželo parkovanie v tzv. „červenej zóne“ na jedno euro za hodinu, poplatok na jeden deň je šesť euro. Výsledkom je, že parkovacie plochy v centre, ale aj záchytné parkoviská, zívajú prázdnotou.

Cieľom mesta je obmedziť dopravu v historickom centre mesta. „Jednou z úloh regulácie dopravy v centrách miest, vrátane tej statickej (parkovanie), je práve ochrana historických centier. Dopravu je potrebné z centier vytláčať, nie ju znásobovať. Spôsob regulácie musí do maximálnej možnej miery zabezpečiť objektívne  potreby obyvateľov a všetkých  užívateľov priestoru. Reguláciu parkovania je možné vykonávať obmedzením doby parkovania alebo výškou poplatku za parkovanie, resp. ich kombináciou,“ vysvetľuje v stanovisku mesta hovorkyňa Monika Pastuchová.

Aj keď mestský úrad nesúhlasí s tvrdením, že spoplatnené parkoviská sú prázdne, faktom je zapĺňanie bočných uličiek v centre, kde je státie zadarmo. Autá však zaberajú miesto obyvateľom z týchto častí, preto sa pripravuje riešenie v podobe rezidenčných kariet. Tieto miesta tak budú vyhradené iba pre tu žijúcich občanov. Návštevníci centra budú musieť využiť jedno zo záchytných parkovísk. Väčšina z nich je označená ako červená a oranžová zóna, kde je poplatok jedno euro resp. 0,5 eura na hodinu a 6 eur resp. 3 eurá na deň.

K dlhodobému parkovaniu majú slúžiť zelené zóny, kde sa platí jedno euro na deň. Tie sú však iba dve – pri Dome kultúry a pri riaditeľstve Slovenskej pošty.

V blízkosti historického jadra Banskej Bystrice sa dá bez poplatku odstaviť svoje vozidlo iba pri Mestskom úrade, kde je majiteľom pozemkov podnikateľ Peter Valach. Ďalšou z možností je plocha pri futbalovom štadióne na Štiavničkách. Donedávna boli zadarmo prístupné aj miesta na Hronskom predmestí, v blízkosti malej železničnej stanice. Spoločnosť EEI, ktorá parkovanie v Banskej Bystrici prevádzkuje, však vyberá poplatky aj za tieto plochy, ktoré ešte v roku 2007 kúpila od mesta jeho dcérska spoločnosť MBB.

Väčšina parkovacích plôch je v majetku mesta. Ešte v minulom volebnom období schválilo zastupiteľstvo prenájom týchto pozemkov mestskej obchodnej spoločnosti MBB, s tým, že následne preinvestuje 2,5 milióna eur na skvalitnenie a vytvorenie nových plôch. Aj preto je príjem mesta z prenájmu iba 40-tisíc eur ročne. Pre MBB celú agendu parkovania zabezpečuje súkromná spoločnosť EEI, zmluva medzi týmito dvoma subjektami nie je verejne dostupná.