Myšlienka vytvoriť spoločný študentský časopis sa objavila v meste pod Urpínom už pred niekoľkými rokmi. Zrealizovať  sa ju v týchto dňoch podarilo Rade študentov, ktorá prvé vydanie časopisu EduBreak aj slávnostne pokrstila.

edubreak casopis,,Spravili sme ďalší významný krok k tomu, aby sme zabezpečili informovanosť študentov stredných škôl o dianí v našom meste. EduBreak je časopis, ktorý poctivo niekoľko týždňov vytvárali mladí ľudia pre mladých ľudí v Banskej Bystrici,“ predstavuje myšlienku časopisu Jaroslav Dodok, predseda Rady študentov.

Tím stredoškolákov mal tak možnosť vyskúšať si úlohu novinárov, či reportérov. Časopis sa tvoril pod vedením Matúša Feňáka, člena Rady študentov, ktorý zozbieral príspevky od jednotlivých autorov. O grafiku sa postaral Marko Chovanculiak, tiež zo Strednej odbornej školy Informačných technológií. Prvé vydanie EduBreaku sa v náklade takmer 300 kusov dostalo do rúk študentov v utorok.

Ambície tvorcov časopisu sú do budúcnosti smelé. Pilotne sa EduBreak v týchto dňoch bude distribuovať na siedmych stredných školách. Ako hovorí Matúš Feňák, po prvej vlne ohlasov zo strany študentov sa hneď začne pracovať na druhom čísle, ktoré by malo byť hotové už o dva mesiace. Do vtedy sa majú vychytať všetky nedostatky. ,,Predpokladáme, že o časopis bude v banskobystrických školách veľký záujem, aj preto hľadáme finančné zdroje, ktoré by pomohli zabezpečiť tlač vo vyššom náklade a väčšej  periodicite,“ hovorí Matúš Feňák, šéfredaktor Edu Breaku a člen Rady študentov.

Vďaka programu Mládež v akcii a súčasnej finančnej podpore Európskej komisie sa môžu čitatelia tešiť na zaujímavý obsah, ktorý ich na stránkach EduBreaku momentálne čaká. Aktuálne reportáže, prehľad blížiacich sa akcií či užitočné informácie o líderských a štipendijných programoch, to je len malá ochutnávka z jeho obsahu.

Časopis je okrem tlačovej podoby na školách, možné vidieť aj v elektronickej podobe…