Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica spustila v stredu do prevádzky veľkokapacitné odberové miesto, kde sú odoberané vzorky indikovaným občanom na testovanie na Covid -19.  

Veľkokapacitné mobilné odberové miesto sa nachádza v Banskej Bystrici na parkovisku na Mičinskej ceste (bývalá dočasná autobusová stanica). Účelom jeho zriadenia a prevádzky je zvýšenie dennej kapacity odberu biologického materiálu pre laboratórnu diagnostiku na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 u indikovaných pacientov. Odberové miesto zlepší logistiku,  zároveň urýchli proces odberu a odbremení lôžkové oddelenie infektológie od náporu testovaných, ktorých bolo doteraz v objekte s náročným prístupom denne okolo stovky.

Odberové miesto bude momentálne k dispozícii pondelok až piatok od 8,00 h do 16,00 h. Zdravotnícki pracovníci nemocnice budú schopní, s postupným nábehom,  denne vybaviť až 300 odberov, čo je významné navýšenie kapacity.

„Zorganizovať zriadenie miesta nebolo jednoduché, pretože v okolí nemocnice sa nenachádza kapacitne vyhovujúce voľné priestranstvo. Oslovili sme preto zástupcov Mesta Banská Bystrica, ktorí  nám vyšli v ústrety, vypožičali priestor parkoviska a boli nápomocní pri vybavení potrebnej administratívy,“ vysvetľuje Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

„Vďaka spolupráci a rýchlej organizácii sa nám podarilo odberové kontajnery pripojiť na vodu a elektriku. Zriaďovanie veľkokapacitného odberového miesta nám skomplikovali silné dažde, ktoré v pondelok zaliali polovičnú časť pozemku a pri odčerpávaní vody museli zasiahnuť banskobystrickí hasiči,“ dopĺňa Milan Urbáni, medicínsky riaditeľ.

„Chcela by som v mene nemocnice vyjadriť veľké poďakovanie všetkým organizáciám –  Mestu Banská Bystrica, Mestskej polícii, Dopravnému podniku mesta BB, Krajskému riaditeľstvu PZ a HaZZ v Banskej Bystrici, vďaka ktorým sa nám podarilo veľkokapacitné odberové miesto zriadiť za 5 pracovných dní,“   uvádza generálna riaditeľka.

Vstup bude riadiť polícia

Vstup do odberového areálu budú riadiť príslušníci PZ SR, ktorí budú zároveň kontrolovať, či má osoba COVID-PASS. Miesto pozostáva zo štyroch  pracovísk – registrácie a troch odberových miest. Dve miesta sú prístupné peši a na jednom odoberajú stery testovaným sediacim v aute.

Kto sa môže dať testovať na mobilnom odberovom mieste?

Na odberové miesto nie je možné prísť občanom svojvoľne, ale len na základe vydaného COVID PASSu na daný deň a na príslušné odberové miesto. COVID PASS je vydaný po elektronickej registrácii na https://korona.gov.sk/.

Pacienti sa na idber môžu objednať telefonicky u svojho všeobecného lekára, telefonicky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ), pod ktorý územne spadajú, cez vygenerovanie COVID PASSu v aplikácii Moje ezdravie alebo môžu požiadať o vyšetrenie priamo na webe.  Po príchode z rizikovej krajiny je potrebné sa registrovať.

Ako zistíte výsledok?

Negatívny výsledok otestovaným osobám oznámi Národné centrum zdravotníckych informácií prostredníctvom SMS do 96 hodín. Občanov s pozitívnym výsledkom bude kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva.  Testovanie samoplatcov. Samoplatcovia žiadajú o vyšetrenie na COVID-19 najmä v súkromných laboratóriách. Vyšetrenie samoplatcov poskytuje aj Infektologická ambulancia, Starý nemocničný areál FNsP F. D. Roosevelta, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica  po predchádzajúcom objednaní sa na telefónnom čísle 048/433 5315. Cena je 65 €.

Pôvodné odberové miesto bude zrušené

Zriadené veľkokapacitné odberové miesto nahradí to, ktoré bolo doteraz na ambulancii Oddelenia infektológie v starom nemocničnom areáli.

Veľkokapacitný priestor nemocnica vybudovala z pokynu zriaďovateľa nemocnice Ministerstva zdravotníctva SR, ktorého cieľom je vytvoriť takéto miesta vo všetkých krajských mestách, zvýšiť kapacitu testovania občanov SR na Covid-19 a byť pripravený na prípadné zhoršenie epidemiologickej situácie.