Mesto Banská Bystrica na základe uznesenia zastupiteľstva z decembra minulého roku zverejnilo zoznam prihlásených psov v banskobystrických domoch a bytoch.

Podľa uverejneného zoznamu v meste pod Urpínom oficiálne žije 4 125 psov. Až 956 z nich sú krížence, rozšírenými plemenami sú yorkshirský teriér (427), nemecký ovčiak (346), labradorský retriever (188), maltézsky psík (166) či jazvečík (126).

Tieto čísla takmer s určitosťou neodrážajú realitu. Množstvo majiteľov totiž svojich psov neprihlasuje. Súvisí s tým totiž pravidelné platenie dane za psa, ktorá je po tohtoročnom zvýšení na úrovni 36 eur. Ak chováte psa v rodinnom dome, zaplatíte len polovicu. Túto daň je potrebné mestu platiť ročne, vždy do konca januára. Každý Banskobystričan, ktorý sa stane vlastníkom psa, má podľa platného VZN oznámiť vznik tejto daňovej povinnosti do 30 dní. Následne je vyrúbená daň, ktorú je splatná do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach vám už ale daň vyrúbená nebude a je ju potrebné uhradiť samostatne do 31. januára daného roka. Z tohto dôvodu je potrebné psa aj odhlásiť.

Neohlásením psa do evidencie sa majiteľ psa dopúšťa priestupku a môže mu byť uložená pokuta v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. Priestupku sa však dopustíte aj vtedy, keď neohlásite, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný a tiež vtedy, keď neoznámite odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do štrnástich dní odo dňa vzniku tejto udalosti.

Mestskí poslanci iniciovali zverejnenie zoznamu psov žijúcich v meste z titulu verejnej kontroly nahlasovania týchto domácich miláčikov a to z dôvodu výpadku daňových príjmov mesta: “Možno o rok skonštatujeme, že sa zvýši počet zaevidovaných psov i výber z tejto dane,” povedal na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva iniciátor tejto myšlienky Vladimír Pirošík (BBA), ktorý očakáva, že by ľudia sami nahlasovali obyvateľov, ktorí psov nemajú evidovaných.

Kompletnú evidenciu psov nájdete na tejto adrese…