Stredoslovenská galéria, v duchu návratu do škôl a univerzít, pozýva do novootvorenej spoločenskej knižnice v Bethlenovom dome. Slávnostné otvorenie knižnice sa uskutoční v utorok 18. októbra.

Slávnostné otvorenie knižnice v Bethlenovom dome predstaví novú víziu, plánovaný program a ponuku knižničných služieb v Stredoslovenskej galérii. Architektonické riešenie projektu rozšírenia a renovácie knižnice v historickej budove Bethlenovho domu odprezentuje autorka architektonického návrhu, architektka Lynda Zein.

Lynda Zein je architektkou a urbanistkou. V roku 2013 vyštudovala architektúru na University of Edinburgh v Škótsku a Urbanizmus na École Speciale d’Architecture v Paríži v 2015. Pracovala v architektonických ateliéroch v Barcelone, v Paríži a v Prahe, kde v súčasnosti aj pôsobí. S kolegyňou Eliškou Málkovou, je autorkou výskumu a výstavy Pro/Měna Karlín v galérii ViPer z roku 2020. V januári 2022 bola spoluzakladateľkou urbanistického ateliéru Taktiky. Publikovala v The Funambulist, Art&Antique, FlashArt, A2 a Artalk. Aktuálne sa v rámci doktorátu na AVU venuje tematike rýchlosti architektonického oboru (rysovanie, konštrukcia, trh).

Knižnica pri Stredoslovenskej galérii je jediná špecializovaná knižnica orientovaná na oblasť vizuálneho umenia na území Banskej Bystrice. Vlastní bohatú kolekciu monografií, katalógov, teoretickej literatúry a odborných periodických a neperiodických časopisov, slovenského a zahraničného umenia. Systematické dopĺňanie akvizícií predstavuje výber tých najlepších kníh z aktuálneho spektra odbornej a populárno-náučnej literatúry z oblasti súčasného umenia a edukácie umením pre deti a dospelých. Návštevníci tu nájdu aj katalógy nedávnych výstav, ktoré sa realizovali na Slovensku a v Čechách, jedinečné monografie slovenských výtvarných umelcov, pôsobivé knihy o architektúre, móde a dizajne v slovenskom kontexte, odborné publikácie slovenských ale aj zahraničných teoretikov.

Z návštevy galerijnej knižnice si môžete odniesť aj vlastnú knižnú „akvizíciu”, v stálej ponuke nájdete otvorenú burzu kníh, nielen o výtvarnom umení. Ponuka knižných titulov je tiež dostupná cez online databázu knižnično-informačného systému DAWINCI na tejto webstránke.

Slávnostné otvorenie Knižnice pri Stredoslovenskej galérii sa uskutoční v utorok 18. októbra o 17.00 h v Bethlenovom dome na Dolnej ulici.