Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici evidovali ku 29. aprílu v kraji celkom 91 prípadov ochorení na Covid-19. Časť z nakazených sa už z ochorenia vyliečila.

Prvý prípad ochorenia sa v rámci kraja vyskytol v okrese Banská Bystrica 8.marca a potvrdený bol 14. Marca 2020. Ako uviedla vedúca odboru epidemiológie RÚVZ B. Bystrica Mária Avdičová, najviac prípadov (22) sa vyskytlo v okrese Banská Bystrica, 21 prípadov v okrese Brezno, po 12 prípadov v okresoch Rimavská Sobota a Revúca a 9 v okrese Lučenec. Ostatné okresy Banskobystrického kraja evidujú výskyt 1 až 4 nakazených novým koronavírusom. Ani jeden prípad sa nevyskytol v okrese Veľký Krtíš.

„Najvyššia vekovo špecifická incidencia (výskyt) je zaznamenaná vo vekovej skupine 25-34 ročných a 20-24 ročných. V BBSK zatiaľ neochorelo ani jedno dieťa od 0 do 9 rokov. Nízky výskyt nakazených je aj medzi seniormi nad 65 rokov,“ uviedla Avdičová. Dodala, že väčšina prípadov má charakter importovaných nákaz. V jednom prípade sa s istotou nepodarilo prameň nákazy objasniť. Najviac importovaných nákaz je z Rakúska.

Spádovou oblasťou RÚVZ Banská Bystrica sú okresy B. Bystrica a Brezno. V okrese Banská Bystrica je evidovaných 22 prípadov, z toho 10 v štátnych karanténnych zariadeniach (ŠKZ), 5 v domácej izolácii. Vyzdravelo 7 ľudí. Ohniská nákazy boli zaznamenané len v meste Banská Bystrica a v 3 okolitých obciach. V ďalších obciach majú pozitívne osoby trvalé bydlisko, ale ohniská tam nevznikli, nakoľko tieto prípady sú izolované v ŠKZ. V súčasnosti nie hospitalizovaný žiaden pacient.

V okrese Brezno je evidovaných 21 prípadov, z toho 10 v ŠKZ, v domácej izolácii sú 4 ľudia a vyzdravelo 7. Ohniská nákazy sa vyskytli v meste Brezne a v 4 obciach okresu. V ďalších obciach majú pozitívne osoby trvalé bydlisko, ale ohniská tam rovnako, ako v prípade okresu Banská Bystrica, nevznikli a tieto prípady boli alebo sú izolované v ŠKZ. Hospitalizovaná bola jedna osoba, v súčasnosti nie je v nemocnici žiaden pacient.