Dopravný podnik mesta Banská Bystrica v pondelok uviedol do prevádzky štyri nové nízkopodlažné trolejbusy. Tie začnú premávať od stredy, 18. novembra na trasách, ktoré využívajú Banskobystričania najčastejšie.

DSC_0820
Tri nové kĺbové trolejbusy budú nasadené na najvyťaženejšie linky.

Trolejbusy boli zakúpené z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR vo výške približne 2 mil. eur v rámci projektu „Zvýšenie podielu trolejbusovej dopravy v meste Banská Bystrica“. Za posledné roky sa MHD v Banskej Bystrici modernizovala v hodnote viac ako 20 miliónov eur. Samospráva disponuje autobusmi a trolejbusmi, ktoré získala v rámci ekologizácie dopravy. Mestskú hromadnú dopravu v Banskej Bystrici zabezpečuje 23 trolejbusov, 29 ekologických autobusov na zemný plyn a 21 naftových autobusov. Aj tie by sa mali v budúcom období postupne obnoviť za nové ekologické vozidlá.

„Som rád, keď sa podarí dobrá vec a toto je výsledok dobrej práce. Banská Bystrica sa môže pochváliť jedným z najmodernejších a najekologickejších vozidlových parkov MHD v strednej Európe. V rámci zmien pracujeme na vytvorení systému integrovanej dopravy, ktorému bude predchádzať výstavba novej autobusovej stanice. Chceme dosiahnuť, aby sa všetky druhy dopravy spojili na jednom mieste,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

DSC_0806Cestujúca verejnosť sa bude môcť voziť v troch kĺbových päťdverových trolejbusoch značky Škoda Tr 31 Sor s kapacitou 166 osôb a dĺžkou 18,75 m. Do depa Dopravného podniku mesta Banská Bystrica pribudlo aj jedno sólo štvordverové vozidlo Škoda Tr 30 Sor s kapacitou 94 osôb a dĺžkou 12,18 m. Prvoradá je bezpečnosť cestujúcich, preto je súčasťou trolejbusov aj kamerový systém schopný zaznamenať a následne vyhodnotiť celý priebeh jazdy.

„Novými vozidlami doplníme vozidlový park nízkopodlažných trolejbusov na celkový počet dvadsaťtri kusov, ktoré prednostne nasadíme na linky č. 1, 3 a 6 smerujúce do najzaťaženejších oblastí, najmä do areálu Rooseveltovej nemocnice, k stredným školám na Tajovského ulici a na sídlisko Fončorda,“ hovorí riaditeľ Dopravného podniku mesta Banská Bystrica Miroslav Snopko.