Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu, 3. júna udelila frekvenciu 94,7 MHz v Banskej Bystrici pre žiadateľa BB FM s.r.o. Zámerom spoločnosti je vznik banskobystrického lokálneho rádia, ktoré sa stane neodmysliteľnou súčasťou života v regióne.

„Projekt lokálneho rádia sme zvažovali niekoľko rokov, pretože Banská Bystrica má vyše 60-ročnú rozhlasovú tradíciu, ale na poli komerčných rádií tu bolo len niekoľko relatívne krátkych pokusov. Sme presvedčení, že Banská Bystrica si lokálne rádio zaslúži, je tu preň priestor a nájde si aj svojich poslucháčov,“ približuje Peter Jarkovský, prevádzkový riaditeľ projektu.

„Našim cieľom je vytvoriť silné lokálne informačné rádio, ktoré bude rýchlym zdrojom správ z regiónu. V rámci vysielania bude podporovať región, predstavovať jeho zaujímavosti i osobnosti a pomôže aj rozvoju miestnej hudobnej scény. V neposlednom rade sa, kombináciou skúsených bardov a mladých ľudí za mikrofónom, pokúsime vytvoriť priestor pre profesijný rast mladých novinárov, ktorý v regióne chýba,“ hovorí programový riaditeľ projektu Filip Roháček, ktorý pred desiatimi rokmi v Banskej Bystrici zakladal spravodajský portál BBonline.sk.

BB FM rádio má ambíciu zaujať poslucháčov nielen im blízkymi informáciami, ale aj hudobnou dramaturgiou. „Na hudobnom formáte poctivo pracujeme, pretože v situácii, keď časť hudobného programu limitujú platné zákony, nie je jednoduché vystavať hudobné vysielanie tak, aby sme poslucháčom zahrali ich obľúbené skladby, ale zároveň im predstavili aj ďalšiu zaujímavú produkciu, na ktorú si veľké rádia netrúfajú,“ dopĺňa Roháček.

Po kladnom rozhodnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu sa prípravy projektu rozbiehajú naplno. “S obstarávaním časti vysielacej a štúdiovej techniky sme začali už pred časom. V nasledujúcich mesiacoch vybudujeme hlavné vysielacie a druhé, takmer rovnocenné, produkčné štúdio ako aj administratívne zázemie v Banskej Bystrici. Tak pri technickom, ako aj softvérovom vybavení počítame s plne profesionálnymi riešeniami, ktoré dlhodobo vytvoria podmienky pre kvalitné vysielanie,” približuje Rudolf Kubík technický riaditeľ projektu, ktorý stojí aj za spoločnosťou BBX – najväčším regionálnym poskytovateľom internetu a káblovej televízie v Banskej Bystrici.

Termín štartu vysielania zatiaľ nie je určený. „Samozrejme, neprehliadame aktuálnu zložitú situáciu na reklamnom trhu, čím vzniká priestor na dôkladnejšiu prípravu. Na štart vysielania máme oficiálne jeden rok avšak počítame s ním skôr. Situáciu budeme priebežne vyhodnocovať a vo chvíli, keď budeme pripravení technicky i programovo, určite nebudeme štart odkladať,“ doplnil Peter Jarkovský.

Ďalšie detaily projektu predstaví rádio na jeseň.