Spoločnosť Pantheon Technologies bude hľadať vysokošpecializovaných odborníkov v oblasti informačných technológií.

počítače
Ilustračné foto, zdroj: Newton Free Library

Predstavitelia spoločnosti Pantheon Technologies v zastúpení výkonného riaditeľa Tomáša Janča, finančnej riaditeľky Janky Švorcovej, projektového manažéra Júliusa Minku a technického riaditeľa Róberta Vargu, predstavili svoju spoločnosť, jej produkty a služby, ktoré poskytuje. Prítomným predstavili aj svoj plán zamestnať do konca roka v Banskej Bystrici 40 vysokošpecializovaných odborníkov.

Banskú Bystricu si, podľa slov výkonného riaditeľa Tomáša Janča, vybrali pre jej vhodnú polohu, potenciál v získavaní kvalifikovanej pracovnej sily a kvôli vysokej nezamestnanosti v tomto regióne. „Mnoho mladých ľudí chce zostať v meste, kde sa narodili, ale musia odchádzať za prácou. Ľudia chcú pracovať v tomto regióne, tak prečo im to neumožniť?“ povedal Tomáš Jančo.

„Vedenie mesta víta príchod spoločnosti s takýmto zameraním do Banskej Bystrice, pretože v našom meste sa nachádzajú inštitúcie, ktoré sú schopné ponúknuť schopných mladých ľudí v tejto oblasti. Ide najmä o Strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici a o Katedru informatiky na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Mladí ľudia tak môžu nájsť svoje uplatnenie aj doma a nebudú nútení za prácou odchádzať do hlavného mesta alebo za hranice Slovenskej republiky,“ povedala viceprimátorka Katarína Čižmárová.

Spoločnosť Pantheon Technologies sa venuje výskumu a vývoju sieťových štandardov a prototypových riešení. Je to slovenská spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorej hlavným cieľom je poskytovanie vysokokvalitných IT služieb.