Jakub, Samuel, Adam, Martin, Tomáš – to je pätica najobľúbenejších chlapčenských  mien, ktoré v roku 2011 dávali rodičia svojim deťom v Banskej Bystrici. Medzi dievčenskými menami dominovali vlani Sofia (Sophia), Ema (Emma), Michaela, Nela (Nella, Nelly) a Lucia. 

Možnosť  určiť svojim deťom dve mená využili  rodičia 27 chlapcov a 17 dievčat. V knihe narodení mesta Banská Bystrica sú zapísané za minulý rok aj ženské  mená Elisa, Eliana, Shali, Zaya, Deborah, Leila a mužské mená Eli, Benett, Bentley, Saleh, Zayed, Ibrahim čo Esteban.

V roku 2011 sa narodilo 374 Banskobystričanov a  342 Banskobystričaniek. V matričnom úrade bolo celkovo zapísaných 1 165 detí.  Štatistika zaznamenala za vlaňajší rok 343 úmrtí mužov a 352 úmrtí žien, v celom matričnom obvode to bolo 1 184 úmrtí. Novomanželov s trvalým pobytom na území mesta bolo 399.  V celom matričnom obvode bolo uzavretých 391 manželstiev, z toho 226 civilným spôsobom a 165 cirkevných sobášov. K 31. decembru 2011 v meste pod Urpínom žilo 78 327 obyvateľov, pričom žien bolo 41 474 a mužov 36 853.