Quantcast

V utorok 15. marca sa v meste pod Urpínom uskutočnilo stretnutie podnikavcov. V priestoroch podniku Sportbar sa stretlo celkovo 41 ľudí – podnikatelia, startupisti, budúci podnikatelia a všetci, ktorí majú podnikavého ducha.

Stretnutie podnikavcov

Organizátori podujatia, ktorí v súčasnosti pôsobia a koneformálna skupina Co Working Banská Bystrica,hodnotia podujatie pozitívne. Vysoká účasť nás veľmi milo prekvapila, sme radi, že v Banskej Bystrici je toľko podnikavých ľudí,uvádza Tomáš Pivarči, jeden z organizátorov.

Obsahom stretnutia bolo predstavenie účastníkov, diskusie, networking a nadviazanie spolupráce. Súčasťou podujatia bola aj diskusia o tom, čo súčasným a budúcim podnikateľom v Banskej Bystrici chýba a ktoré z týchto potrieb by mal a mohol napĺňať priestor coworkingu. Priestor, v ktorom môžu ľudia z rôznych oblastí slobodne a tvorivo pracovať, vzdelávať sa, získavať nové kontakty a spolupracovať. Síce samotné podujatie trvalo dve hodiny, ale ľudia zostali ešte aj po oficiálnom závere diskutovať v menších skupinkách, networkovali, čiže môžeme konštatovať, že podujatie splnilo svoj účel,“ dopĺňa ďalší z organizátorov Jaroslav Jagoš.

Stretnutia podnikavcov budú fungovať na pravidelnej báze, a to raz do mesiaca. Najbližšie stretnutie sa uskutoční v utorok 19. apríla o 17.30 h, „Veríme, že aj tieto pravidelné stretnutia prispejú k budovaniu komunity podnikateľov a podnikavcov v Banskej Bystrici, posilnia spoluprácu a podporia rozvoj nielen podnikateľského sektora v našom meste,uzatvára Eva Ščepková, rovnako organizátorka podujatia.