Tajomstvá Jána Pavla II. je názov slovenského prekladu knihy, venovanej novým faktom z nezverejneného duchovného života Karola Wojtylu, ktorú na Slovensku uvedie dňa 8. septembra 2010 vydavateľ SALI – FOTO v spolupráci s Biskupským úradom v Banskej Bystrici. Predstavenie publikácie sa uskutoční na počesť Božieho služobníka v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici a na siedme výročie jeho návštevy v tomto meste (12. septembra).

Kniha vyšla v Taliansku v roku 2009 a slovenskému čitateľovi prináša nový pohľad na duchovný život Karola Wojtylu, neskoršieho pápeža Jána Pavla II. Autorom knihy je Antonio Socci, novinár, ktorý čerpá z výpovedí autentického svedka. Tým je kardinál Andrzej Maria Deskur, dlhoročný priateľ Jána Pavla II. Ukazuje sa, že Karola Wojtylu od 26. roku života sprevádzali nezvyčajné mystické zážitky. Autor preto s čitateľom kráča po stopách tajomstiev z Fatimy, skúma jeho zväzky so svätým kapucínom pátrom Piom, predpovede a mariánske zjavenia, udalosti z Medžugoria a nadprirodzené znamenia, ktoré sprevádzali službu pápeža. Antonio Socci porovnáva výpovede svedkov s vatikánskymi dokumentmi, s názormi osôb, ktoré boli blízke pápežovi.

Slávnostné uvedenie slovenského prekladu knihy sa začne o 16.00 h. v konferenčnej miestnosti Diecézneho centra Jána Pavla II. Akt otvorí riaditeľ banskobystrického biskupského úradu Mons. Vladimír Farkaš. Diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž sa následne podelí so svedectvom z osobného stretnutia s krakovským arcibiskupom a kardinálom Karolom Józefom Wojtylom a neskoršími rozhovormi vo Vatikáne s pápežom Jánom Pavlom II.

Súčasťou predstavenia knihy bude umelecký prednes úryvkov z diela v podaní Jána Haruštiaka. Poďakovanie všetkým, ktorí sa zaslúžili o toto knižné svedectvo zo života Jána Pavla II., prednesie vydavateľ Vladislav Salamon. Uvedenie knihy na slovenskej pôde je zároveň prvou príležitosťou zakúpiť si ju. Predstavenie diela zorganizovala Banskobystrická diecéza pri príležitosti 7. výročia historickej pápežskej návštevy Jána Pavla II. v Banskej Bystrici dňa 12. septembra 2003.