Históriu divadelných kvízov začalo Bábkové divadlo na Rázcestí písať na festivale Bábkarská Bystrica TOUR 2016, Dvojitý impulz.

V šapitó, ktoré bolo počas septembra 2016 dominantou parku pod Pamätníkom SNP, sa toho času uskutočnili dve časti kvízu pre rodiny pod názvom Divadelné Záhád/y/anky. V sezóne 2017/2018 bude BDNR v Záhád/y/ankách pokračovať a zároveň uvedie cyklus kvízov pre dospelé publikum.

Prvým z nich je kvíz Zalistuj si v Európe, ktorý sa viaže k pripravovanej inscenácii pre dospelých Európa v korešpondencii (premiéra 17. novembra, réžia Marián Pecko). Kvíz sa uskutoční v stredu 18. októbra o 19. hod. Témou kvízu, podobne ako aj inscenácie, je história Európy, osobnosti, udalosti a príbehy súvisiace s európskou minulosťou. Na rozdiel od väčšiny rôzne zameraných kvízov, ktoré sú stále bohato organizované v najrôznejších sférach zábavného a kultúrneho priemyslu, nepôjde o klasickú vedomostnú súťaž. Mozgové závity hráčov a hráčok síce naštartujú otázky súvisiace s poznatkami, no zároveň pôjde o úlohy zamerané na pozornosť a kreativitu. Celý kvíz je poňatý interaktívnou formou šifrovacej hry a ponúka otázky a úlohy v štyroch kolách: História Európy (mýty a legendy), Osobnosti, Medzníky, Európske (ne)známosti. Posledné kolo odhaľuje tajomstvá, ktoré diváci a diváčky Európy v korešpondencii, nájdu priamo v inscenácii.

Model divadelného kvízu, ktorý sa viaže na pripravovanú alebo odpremiérovanú inscenáciu, chce BDNR uplatniť počas celej sezóny 2017/2018 tak v kvízoch pre dospelých ako aj v kvízoch pre rodiny. Rodinné kvízy budú okrem otázok z danej oblasti obsahovať otázky a úlohy z (bábko)divadelného sveta. Prvým rodinným kvízom v sezóne budú Divadelné Záhád/y/anky s podtitulom Čo (ne)viete o Utorku? Kvíz si posvieti na inscenáciu pre deti Nádherný Utorok, ktorá mala v divadle premiéru na konci septembra. Na Divadelné Záhád/y/anky sa rodinné tímy môžu tešiť v nedeľu 29. októbra o 16. hod.

Pre najšikovnejšie tímy sú pripravené ceny v podobe vstupeniek na tematické predstavenia a knižné darčeky.

Rezervácia vstupeniek na tel. čísle 048/412 55 13, mailom na vstupenky@bdnr.sk a online na www.ticket-art.sk.