Ústrednou témou stretnutia boli miniinvazívne možnosti riešenia ochorenia hrubého čreva, konečníka a rôznych ochorení žalúdka. Sympózium organizovala II. Chirurgická klinika SZU v Banskej Bystrici.

V modernom vzdelávacom centre Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici (EDUKA) sa stretlo 56 odborníkov z oblasti gastroenterológie – odboru, ktorý sa venuje ochoreniam tráviaceho traktu. Okrem prednášok sa odborníci radili aj cez videá z praxe. Cieľom nemocnice je vytvoriť zo sympózia pravidelné každoročné podujatie.

V priebehu 30. rokov sa v chirurgii výrazne nezmenili dôvody na operáciu vnútorných ochránov v tráviacom trakte. Avšak v snahe čo najviac zlepšiť výsledok operácie došlo k rapídnemu pokroku najmä v 3 oblastiach, a to miniinvazívnom prístupe, kde je výrazne lepšia pooperačná starostlivosť o pacienta. Ide o takzvané ERAS odporúčania. Ďalšia z oblastí je aj umiestňovanie pacientov do takzvaných High volume špecializovaných centier.

„Dodržaním týchto postupov sa snažíme na II. Chirurgickej klinike SZU poskytnúť pacientom čo najlepšiu kvalitu života, excelentný kozmetický výsledok, urýchliť čo najskôr návrat do bežného produktívneho života a pri ochoreniach s rakovinou hrubého čreva, konečníka a žalúdka, samozrejme, potrebnú onkologickú radikalitu a kvalitnú onkochirurgickú operáciu,” povedal odborný garanta sympózia a prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU Ľubomír Marko.

Do Bystrice chodia pacienti z celého Slovenska

Ako dodal prednosta, klinika v Rooseveltovej nemocnici sa špecializuje predovšetkým v oblasti operácií pri refluxnej chorobe pažeráka a hiátovej hernii. Predovšetkým s týmito ochoreniami prichádzajú do Banskej Bystrice pacienti z celého Slovenska. „Vykonávame miniinvazívne operácie na žalúdku pri všetkých nezhubných, ale aj nádorových ochoreniach,“ dodal Ľubomír Marko.

II. Chirurgická klinika SZU patrí taktiež medzi jedno z mála pracovísk, ktoré vykonávajú rutinné chirurgické operácie pre morbídnu obezitu.