Viacerí Banskobystričania sa v stredu pozastavili nad výrubom drevín v areáli Múzea SNP na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici. Po viacerých reakciách na sociálnych sieťach pristúpilo múzeum k vydaniu stanoviska.

„Múzeum SNP zrealizovalo výrub drevín v areáli Skanzenu ťažkých bojových zbraní Múzea SNP na základe rozhodnutia mesta Banská Bystrica, ktorému predchádzalo vypracovanie inventarizácie drevín, prerokovanie s Krajským pamiatkovým úradom a orgánom ochrany prírody a krajiny,“ znie v stanovisku.

Dôvodom pre výrub drevín z pôvodnej výsadby malo byť zahusťovanie porastu ich vzrastom a hrozba pre okolité stromy a zároveň  malá pravdepodobnosť ich prežitia. Ďalšie vyrúbané stromy mali na svojich miestach vyrásť ako nálety.

„Dreviny určené na výrub rástli buď v tesnej blízkosti samotnej stavby Pamätníka SNP, alebo v tesnej blízkosti betónových a kamenných múrov oplotenia areálu Pamätníka SNP. Svojim koreňovým systémom a tlakom kmeňov rastúcich tesne pri múroch, vychyľujú múry od svojej osi, spôsobujú praskanie múrov a dvíhanie spevnených betónových plôch areálu. Dreviny vykazujú známky zníženej fyziologickej aktivity a zhoršeného zdravotného stavu. Ich výberom sa zabezpečí aj možnosť rastu a rozvoja ostatných zdravých drevín,“ znie ďalej v stanovisku Múzea SNP.

Vhodné časti kmeňov časti vyrúbaných drevín sa má uskladniť a využiť pre nové prvky priamo v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici. Povinnosťou pri každom výrube je samozrejme náhradná výsadba, ktorá bude realizovaná podľa stanoviska Múzea SNP na rovnakých pozemkoch.