Otvorenie obnovenej oddychovo – rekreačnej zóny Záhradka Kamarátka sa uskutoční v pondelok 25. septembra o 15-tej hodine v areáli bývalej Základnej školy Magurská. 

Revitalizácia záhradky sa realizovala v rámci projektu „Práca s pridanou hodnotou od nezamestnaných“, ktorý získal finančné prostriedky z grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ od Nadácie Tesco.

Cieľom projektu bolo obnoviť oddychovo – rekreačnú zónu, ktorá bola v minulosti koncovou zastávkou náučného chodníka v areáli Základnej školy Magurská. V rámci nej bola vybudovaná Záhradka Kamarátka ako priestor na výchovu detí a občanov mestskej časti k starostlivosti o liečivé a okrasné rastliny, rastúce pozdĺž náučného chodníka smerom do Nízkych Tatier.

Pred začiatkom realizácie projektu bol tento priestor zdevastovaný, v jeho časti sa po predchádzajúcej rekonštrukcii vytvorila skládka stavebného odpadu zasypaná biomasou, vyrástli zdivené ovocné stromy, ostali zanedbaná kvetinová skalka a porozbíjaná drobná turistická architektúra.

S realizáciou projektu aktívne pomáhali Súkromná základná škola Dve ruky, ZAaRES, deti a mládež, dobrovoľníci a poberatelia dávky v hmotnej núdzi. Išlo predovšetkým o obyvateľov Banskej Bystrice evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica. Oficiálne otvorenie záhradky spríjemní aj kultúrne vystúpenie žiakov základných škôl.