Úrady v Banskej Bystrici sa prispôsobujú súčasnej situáciu a obmedzenému pohybu obyvateľstva. Pre verejnosť je až na výnimky uzatvorený mestský úrad, ale napríklad aj oddelenie dokladov polície.

Mestský úrad je pre verejnosť až do odvolania zatvorený, pričom v obmedzenom režime funguje len Matričný úrad a ohlasovňa pobytu a Klientske centrum.

Zamestnanci Matričného úradu a ohlasovne pobytu vybavujú len nevyhnutné záležitosti týkajúce sa úmrtí a vydávania rodných listov pre novorodencov.

Úradné hodiny matriky pre vybavovanie nevyhnutných úkonov sú od pondelka do piatka v čase od 7.30 do 12.00 h s výnimkou štvrtka, ktorý je nestránkovým dňom.

 Zamestnanci Klientskeho centra, vrátane Pokladne, sú k dispozícii pre obyvateľov každý pracovný deň od pondelka do piatka od 7:30 hod. do 12:00 h. Zamestnanci KC budú preberať od verejnosti len žiadosti a podania, ktoré prinesú. Pokladňa bude fungovať na hotovostné a bezhotovostné platby. Odborné pracoviská Klientskeho centra nebudú  k dispozícii až do odvolania. Obyvatelia sa majú na zamestnancov MsÚ obracať výlučne telefonicky alebo e-mailom. Kontakty sú k dispozícii online.

Doklady, ktorým vypršala platnosť zostávajú akceptované

„Klientske centrá, oddelenia odkladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská v kraji sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené. Zamestnanci naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách,“ informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Zrušené sú všetky elektronicky dohodnuté termíny. Verejnosť môže úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou, či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom, upozorňuje krajská polícia na sociálnej sieti.

Výnimkou je preberanie vyhotovených dokladov (OP, vodičský preukaz, cestovný pas) pre občanov, ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote.

Polícia zároveň informuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti dokladov, ktoré sa automaticky predlžujú až do uplynutia štyroch mesiacov po skončení núdzového stavu resp. mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou Covid-19.