Občania Banskej Bystrice budú už zajtra v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. voliť prezidenta Slovenskej republiky v 80 volebných miestnostiach v jednotlivých mestských častiach. Druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil predseda NR SR na sobotu 29. marca 2014.

voľbyInformáciu o volebnej miestnosti dostal každý volič v písomnom oznámení. Zároveň si každý môže na internetovej stránke mesta v sekcii „Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2014“ vyhľadať podľa svojho trvalého bydliska číslo okrsku.

V Banskej Bystrici je 66 157 oprávnených voličov a voliť môžu v 80 okrskoch. Občania, ktorí nebudú v čase volieb v mieste svojho trvalého bydliska, mali do dnešného dňa do 12.00 hod. možnosť získať voličský preukaz, ktorý im vydal Matričný úrad, MsÚ v Banskej Bystrici. Tento ich oprávňuje voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

Matričný úrad mesta Banská Bystrica vydal na prvé kolo prezidentských volieb 1837 voličských preukazov. Na druhé kolo je zatiaľ vydaných 1617 voličských preukazov, pričom občania ich majú možnosť získať do 28. marca 2014. Na porovnanie – v roku 2009 bolo na prvé kolo vydaných 1009 a na druhé kolo vydaných 1844 voličských preukazov pri počte 68 014 oprávnených voličov.

Oproti voľbám do VÚC v novembri 2013 dochádza pri voľbe prezidenta SR k zmene dislokácie niektorých volebných miestností pre voličov v Sásovej, kde bolo nevyhnutné dva okrsky presunúť z bývalej Základnej školy na Tatranskej ulici na Základnú školu na Sitniansku ulicu. Taktiež boli presunuté dva volebné okrsky z budovy Osemročného športového gymnázia, Trieda SNP č. 54, do budovy Základnej školy na Triede SNP č. 20. Pre voličov z Pršianskej terasy bude otvorená volebná miestnosť na Medenej ulici 1.

Okrsok č. 12 zabezpečí voľbu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta do prenosnej volebnej schránky. Po dohode s vedením nemocnice bola pre pacientov a personál nemocnice vyčlenená samostatná miestnosť č. 1070 na 10. poschodí. Chodiaci pacienti budú mať možnosť odvoliť v tejto miestnosti, k ležiacim pacientom budú členovia OVK prizývaní z jednotlivých oddelení.

Okrsok č. 6 (sídli v budove na Partizánskej ceste 5 – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť) zabezpečí voľbu do prenosnej volebnej schránky v Stredoslovenskom ústave srdcovocievnych chorôb a na ďalších oddeleniach.

Do väzníc na Komenského ul. a na Sládkovičovej ul. pôjdu členovia OVK č. 11. a č. 29. s prenosnou volebnou schránkou.