Do priestorov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela sa onedlho prenesú silné texty. Fantastické čítajúce osobnosti v netradičných priestoroch stretnete na podujatí Univerzitná noc literatúry. 

V utorok 18. apríla si od 17.00 h nenechajte ujsť jedinečné literárne podujatie. Sedem zaujímavých priestorov, sedem výnimočných osobností a sedem skvelých kníh, ktoré v nedávnom čase vyšli na Slovensku. Univerzitná noc literatúry podporuje menšie vydavateľstvá s dušou a názorom, pretože od samotného začiatku je jednou z hlavných ideí podujatia, približovať verejnosti kvalitnú literatúru vydávanú u nás doma.

Tolerancia a rešpekt

Aj pod vplyvom udalostí, ktoré sa udiali na Slovensku, v Európe, vo svete, ktoré sa diali a dejú aj v našich blízkych okoliach, zasahujú nás a ovplyvňujú, organizátori jednomyseľne a bez váhania siahli po slovách, ktorých neprítomnosť alebo oslabenie pociťujú ako vážne zlyhanie človečenstva. Často, aj vďaka knihám, je možné si uvedomiť, čo neprítomnosť tolerancie a rešpektu v živote jednotlivca alebo celých spoločenstiev môže znamenať.

Sedem čítajúcich osobností a sedem silných príbehov

Aj sedmička čítajúcich osobností svojím konaním, správaním, vystupovaním ukazuje príklad rešpektujúceho spolužitia a aktívnou pomocou prispieva k zlepšovaniu existenčnej situácie rôznych marginalizovaných skupín.

Alžbeta Brozmanová Gregorová je členkou Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB, zakladateľka a bývala prezidentka Centra dobrovoľníctva. Dobrovoľníčka aj presadzovateľka zmien vo výchove a vzdelávaní mládeže, podporujúcich aktívne a angažované občianstvo. Je prvý hlas tretieho poslania UMB a čítať bude úryvok z knihy Pes menom Mačka (Tomi Kontio).

Ivana Kováčová šestnásť sezón pôsobí ako herečka v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici. Zároveň je dabingovou a rozhlasovou herečkou a na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu učí herectvo, javiskovú reč a umelecký prednes. Účinkuje v inscenáciách pre deti aj dospelých. Okrem iných aj v takých, ktoré sa venujú zviditeľňovaniu žien. Kniha, z ktorej bude čítať má názov Špina (Beatrice Salvioni).

Treťou čítajúcou je Emília Rigová. Vizuálna umelkyňa a aktuálne aj vedecko-výskumná pracovníčka na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Tu absolvovala aj svoje štúdium v odbore sochárstvo a v roku 2011 získala doktorský titul. V roku 2018 sa stala laureátkou Ceny Oskára Čepana. Cenu pre mladých umelcov získala nie preto, s akou odzbrojujúcou otvorenosťou hovorí o svojej menšinovej skúsenosti Rómky na Slovensku, ale preto, že to dokázala pretaviť do mimoriadne silných diel. Tešiť sa môžete na čítanie z knihy Narodila som sa pod šťastnou hviezdou (Elena Lacková).

Rado Sloboda je od roku 2018 riaditeľom ľudsko-právnej organizácie Amnesty International Slovensko, spoluzakladateľ nezávislého kníhkupectva Artforum v Banskej Bystrici, ako aj vydavateľstva Literárna bašta. Stál aj za založením antifašistickej platformy Nie v našom meste, festivalu Embargo, konferencie Human Forum a vzdelávacieho programu Školy za demokraciu. Od roku 2022 je členom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Návštevníkom podujatia prečíta úryvok z knihy Muži mi to vysvetlia (Rebecca Solnit).

Päťnásobný olympionik, olympijský víťaz z roku 2016 a majster sveta v atletike v disciplíne 50 km – chôdza Matej Tóth sa venoval jednej z najnáročnejších atletických disciplín a od začiatku svojej športovej kariéry bojuje za „čistotu“ v športe. Vo svojej športovej akadémii venuje pozornosť všeobecnej pohybovej príprave, aktívne navštevuje základné školy, diskutuje o dôležitosti zdravého pohybu pre celkové zdravie jednotlivca a angažuje sa aj v ochrane životného prostredia. Kniha, ktorú odprezentuje svojim čítaním je Telesná výchova (Martin Šimečka).

Peter Zemaník vyštudoval germanistiku na Univerzite Friedricha Schillera v Jene, bol redaktorom spravodajstva, moderátorom spravodajských a publicistických relácií, zahraničným korešpondentom s pôsobnosťou pre bývalú Juhosláviu. Od roku 2005 spolupracoval so Slovenským rozhlasom v Bratislave a Rádiom Regina v Banskej Bystrici. S výnimkou jedného ročníka čítal na každej Univerzitnej noci literatúry. Čítať bude úryvok z knihy V hniezde (Peter Karvaš).

Dramaturg a projektový manažér kultúrneho centra Záhrada Milan Zvada sa venuje publikačnej a prekladateľskej činnosti. Od roku 2015 je členom neformálnej skupiny INOKRAJ, ktorá sa snaží prepájať LGBTI ľudí v Banskobystrickom kraji so svetom a svet s nimi. Je absolventom Fakulty humanitných vied UMB aj Fakulty dramatických umení Akadémie umení. Čítaním z knihy Niekto sa nájde (Dušo Martinčok) uzatvára sedmičku osobností a literárnych diel.

Čo je pre účastníkov podujatia pripravené

Súčasťou Univerzitnej noci literatúry je predajný stánok, v ktorom je možné zakúpiť čítané a aj iné výborné knižné novinky a podporiť projekt kúpou reklamných predmetov. Nebude chýbať ani detské stanovište, detský kútik a záverečná tombola s afterparty.

Kedy podujatie začína a ako bude prebiehať

Čítania začínajú na všetkých stanovištiach naraz, a to 18. apríla o 17.00 h. Číta sa 15 minút, po ktorých vždy nasleduje 15 minútová prestávka na presun na ďalšie stanovište. Na prvom stanovišti, ktoré sa rozhodnete navštíviť, dostanete „literárny pas“ so všetkými podstatnými informáciami vrátane mapky stanovíšť. Pri orientácii budú pomáhať aj dobrovoľníci a dobrovoľníčky podujatia.

Pre bližšie informácie sledujte Facebook a Instagram Univerzitná noc literatúry. Podujatie prebieha v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela Tajovského 40 a 51 v Banskej Bystrici.