Stredoslovenská galéria pozýva na slávnostné uvedenie edukačných hier k Stálej expozícii maliara Dominika Skuteckého. Slávnostné uvedenie sa uskutoční v stredu 16. marca 2016 17.00 hod, vo Vile Dominika Skuteckého.

dominik skuteckyAutorkami projektu sú Jana Gamcová a Barbora Paulínyová, odborná spolupráca na projekte s Májou El Hajry a Filipom Glockom. V rámci programu k 60. výročiu činnosti Stredoslovenskej galérie je pre širokú verejnosť pripravený interaktívny projekt približujúci život a dielo umelca Dominika Skuteckého (*1849, Gajary – † 1921, B. Bystrica). Tento rok si tiež pripomíname 95. výročie umelcovho úmrtia. Maliar Dominik Skutecký je významnou osobnosťou slovenskej ako aj stredoeurópskej kultúry a umenia. V druhej polovici 19. storočia žil a tvoril vo Viedni a Benátkach a koncom 19. storočia sa natrvalo usadil v Banskej Bystrici.

unnamedJeho tvorba vynikala maliarskou zručnosťou realistického stvárnenia, ktorú vylepšoval aj štúdiom klasickej talianskej maľby. Zároveň jeho tvorbu charakterizoval dôraz na svetelné efekty, ktoré riešil maliarskym spôsobom luminizmu – stredoeurópskeho variantu impresionizmu. Uvádzaný projekt predstaví edukačné hry členené na tematické línie Artline a Timeline, približujúce v priamom aj širšom spoločenskom a kultúrnom kontexte život a dielo Dominika Skuteckého. Aktivity sú založené na princípe kartovej hry. Pri hre Timeline má hráč možnosť oboznámiť sa so životom umelca v kontexte objavov, vynálezov a historických udalostí odohrávajúcich sa vo svete, ale aj v Banskej Bystrici.

Artline prostredníctvom reprodukcií ponúka divákovi náhľad na umelcovu tvorbu, pričom ich môže súčasne konfrontovať s dielami svetového maliarstva druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia. Oproti realizovaným edukačným programom ako Dominikov zábavný kufrík (pre MŠ, 1. stupeň ZŠ), detský sprievodca (pre 2. stupeň ZŠ), Holokaust a osudy detí D. Skuteckého (prednášky pre SŠ) sa projekt orientuje nielen na deti a mládež, ale tiež na dospelých a seniorov. Uvedené edukačné hry umiestnené priamo v expozícií budú k dispozícií pre skupiny a tiež individuálnych návštevníkov.

unnamedStála expozícia maliarovho diela bola zriadená v roku 1994 v zrekonštruovanej pôvodnej rodinnej vile umelca. Začiatkom roku 2012 bola expozícia reinštalovaná a rozšírená. Aktuálne ponúka návštevníkom prehliadku maliarovej tvorby v štyroch okruhoch: prierezový výber žánrovej maľby a plenérov; portrétna tvorba v lokálnom kontexte; práce študijného až definitívneho charakteru približujúcich maliarove výtvarné postupy; zastúpenie osobitého cyklu kotlárov a kováčov z banskobystrických medených hámrov. Súčasťou expozície je aj virtuálna prezentácia bližšie mapujúca dielo umelca a osudy jeho rodiny a reprodukcie autentických fotografií z umelcovej pozostalosti.