Útvar hodnoty za peniaze pod Ministerstvom financií Slovenskej republiky vyhodnotil projekt Národnej diaľničnej spoločnosti na pokračovanie rýchlostnej cesty R1 nateraz za Slovenskú Ľupču. Podľa ich analýzy nákladov a prínosov nie je žiadny z hodnotených scenárov výstavby spoločensky návratný.

Inak povedané, na základe určených kritérií efektívneho vynakladania prostriedkov štátu, sú varianty pokračovania R1 neefektívne a spoločenský prínos takejto investície nízky. Aj preto už samotná NDS nateraz počíta s viacerými alternatívami, ktoré majú odlišnú ekonomickú náročnosť, avšak odlišne riešia aj jednotlivé problémy od napojenia Šalkovej, opravy mostov v havarijnom stave či možnej výstavbe úplne novej trasy cesty I/66.

Útvar hodnoty za peniaze vo svojej analýze neodporučil realizovať žiadne z navrhovaných riešení, ktoré predpokladalo pokračovanie rýchlostnej cesty R1 až za Slovenskú Ľupču.

„Napriek tomu, že projekt R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča ovplyvní 15- 18 tisíc vozidiel denne, jeho prínosy neprevyšujú vynaložené náklady. Najprínosnejším faktorom projektu ako aj zvolenej alternatívy sú benefity z úspory času a zníženej nehodovosti,“ konštatuje sa vo zverejnenej analýze.

Útvar preto vo výsledku svojho materiálu odporúča realizovať niektorú z najmenších navrhovaných variant, ktoré vyriešia v prvom rade zlý stav mosta nad železničnou traťou, rozšíria kapacitu napojenia cestného spojenia v úseku Banská Bystrica – Biotika a zároveň zaistia nové napojenie Šalkovej.

Aj tieto alternatívy však počítajú s investíciou v rozmedzí od 66 do 82 miliónov eur bez očakávanej rezervy.

Podľa analýzy už štát dosiaľ na realizáciu predĺženia R1 za Slovenskú Ľupču vynaložil 12 miliónov eur, z čoho 6,3 milióna eur tvorí výkup pozemkov.

Pri uvedených alternatívach by sa zároveň most nad železničnou traťou, ktorý je dlhodobo v havarijnom stave, mohol dočkať kompletnej obnovy do troch až štyroch rokov.