Nevyhnutnou súčasťou areálov základných škôl je záhrada a plochy pred budovou školy. Práve tieto miesta pretvárajú školy zapojené v súťaži Úsmev pre strom na zelené oázy.

ZŠ_Moskovská2 Banská BystricaVýsadba, spolu so zberom papiera,prebieha najmä na jeseň a na jar, s cieľom zachrániť čo najviac stromov a ozdraviť prostredie, v ktorom žijeme. Súťaž projektu Úsmev pre strom je už v druhej polovici. V tomto, 3. ročníku súťaže, je zapojených 162 škôl z celého Slovenska, ktoré v dvoch povinných aktivitách poctivo zbierajú papier a vysádzajú stromčeky v areáloch škôl. Školy volia prednostne ihličnaté druhy, ktoré skrášľujú vstup do školy celoročne. Stromy navyše v horúcich mesiacoch spĺňajú aj ochrannú funkciu, vytvárajú tieň.

Základné a stredné školy aktívne v súťaži môžu pri výsadbe siahnuť aj po ovocných drevinách a kroch, z ktorých je navyše úžitok. Tohtoročná teplá zima mohla mnohých zlákať k zimnej výsadbe a úprave areálov. Úsmeváci však vedia, že v zimných mesiacoch nie je vhodné vysádzať stromy, s výsadbou teda začali v prvých jarných týždňoch.

ZŠ_MŠ Tušická Nová VesVegetačné úpravy na začlenenie drevín do krajiny nie sú v zimnom období vhodné, aj napriek priaznivým teplotám. Dreviny sa dostatočne nerozkorenia a zemina im neponúka dostatok živín. Vhodným obdobím na výsadbu je v našom pásme jar alebo jeseň, uviedol koordinátor projektu Úsmev pre strom Timotej Brenkus zo Slovenskej agentúry životného prostredia. Priaznivý zimný čas školy investovali do ďalšej povinnej aktivity, zberu papiera. K 1. aprílu vyzbieraliaž 390 ton zberového papiera. Viac 50 tisíc  žiakom sa teda doteraz podarilo zachrániť viac ako 6 600 stromov. Niektoré školy sadili stromčeky už na jeseň.

Spolu zo žiakmi sme zahájili výsadbu už v septembri. Jesenné mesiace boli, našťastie, teplé a dovolili nám vysádzať až do novembra. Do súťaže Úsmev pre strom sme sa zapojili kvôli zaujímavým aktivitám a nevyhnutnosti ochrany prírody, vzhľadom k súčasným ekologickým pomerom na Slovensku ale aj vo svete. Výsadba stromčekov je pekná myšlienka, ktorá by sa mala šíriť ďalej,“ uviedol Milan Paľaga, koordinátor environmentálnej výchovy Základnej školy na  Moskovskej v Banskej Bystrici.

ZŠ_BystréDruhý polrok je už v plnom prúde. Organizátorom súťaže školy priebežne zasielajú informácie o zbere papiera spolu s fotografiami poctivých zberačov. Prostredníctvom aktivít súťaže žiaci spoznávajú možnosti kreatívnejšieho spôsobu trávenia voľného času, dozvedajú sa o dôležitosti dobre mienenej a poctivej recyklácie, ako aj o funkcii a dôležitosti lesa. Svoje vedomosti tak aplikujú v praxi. SHP Harmanec, a.s., ako prvý výrobný podnik na Slovensku získal Environmentálnu značku Európskej únie – Európsky kvet, ktorou prezentuje svoje environmentálne správanie. Školy zapojené v projekte Úsmev pre strom nám pomáhajú zbierať zberový papier a podporovať jeho ďalšie využitie v našej spoločnosti, uviedla Katarína Sumráková z SHP Group.