Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja schválilo kúpu administratívnej časti budovy na Námestí SNP č. 1 ešte v apríli. Mestská spoločnosť MBB za ňu získa 1,27 milióna eur.

radnica zadný traktOd začiatku októbra sa už úradníci niektorých odborov banskobystrického VÚC sťahujú do nových priestorov v zadnom trakte banskobystrickej radnice. Župní poslanci kúpu tejto budovy od investičnej spoločnosti mesta MBB schválili v apríli tohto roku. Aj keď znalcom určená hodnota budovy bola okolo dvoch miliónov eur, dohoda medzi krajom a MBB nakoniec určila cenu na úrovni 1,27 milióna eur.

Pôvodne malo medzi župou a MBB dôjsť k výmene Radnice za budovy bývalej SPŠ Stavebná a Pionierskeho domu na ulici Janka Kráľa. Mestská spoločnosť však nenašla záujemcov o tieto priestory a od výmeny upustila. Samosprávnemu kraju sa nedávno podarilo predať prebytočnú budovu na ulici Janka Kráľa, v ktorej kedysi sídlilo aj CVČ Junior, a to za sumu 572 tisíc eur.

Zatiaľ v dočasnom užívaní

Do Radnice sa presťahovali odbory vzdelávania a kultúry, regionálneho rozvoja a SORO (Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom) pre Regionálny operačný program, ktoré dosiaľ sídlili na ulici Janka Kráľa. Útvar hlavného kontrolóra BBSK sídlil v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici a po novom je už rovnako sústredený v priestoroch Radnice.

Samosprávny kraj tak bude mať celý svoj úrad sústredený na Námestí SNP, od čoho si BBSK sľubuje lepšie riadenie i úsporu prevádzkových nákladov.

Budova však zatiaľ nie je vo vlastníctve BBSK. Stane sa tak až po splatení druhej polovice dohodnutej sumy. Prvú časť prostriedkov už kraj zaplatil krátko po spečatení zmlúv. Druhú časť, ktorú plánuje úrad VÚC financovať práve z príjmu z predaja budovy na ulici Janka Kráľa, by mala byť splatená v decembri tohto roku. Až následne sa kraj stane aj vlastníkom budovy. Na základe dohody s MBB už kraj budovu užíva od letných mesiacov, kedy prebiehala technická príprava priestorov.

MBB prostriedky získané z predaja využil na zrušenie záložného práva banky na budovu Radnice a využije aj na splátku istiny úveru vzniknutého práve pri rekonštrukcii Radnice.